Kariera w CePT

Kierownik Pracowni Proteomiki Komórek Macierzystych

W ramach CePTII planujemy utworzenie/wyposażenie w dodatkową infrastrukturę badawczą laboratoriów w obrębie Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM.

Jednym z nich będzie Pracownia Proteomiki Komórek Macierzystych wyposażona w:

  • system spektrometrii mas dedykowany do analiz proteomicznych,
  • sonifikator,
  • urządzenie do odczytu chemiluminescencji,
  • wirówka próżniową.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni osobę na stanowisko:

KIEROWNIK PRACOWNI PROTEOMIKI KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

  • obsługę specjalistycznej aparatury przeznaczonej do analiz z zakresu biologii molekularnej: spektrometr mas typu FT/MALDI-ICR-MS oraz nano-UHPLC-ESI-Q-TOF;
  • wykonywanie prac laboratoryjnych związanych z przygotowaniem i analizą prób obejmującą:  izolację białek, aminokwasów oraz lipidów z matrycy biologicznej etc.;
  • kontakty z przedstawicielami handlowymi; dbałość o kompletne wyposażanie laboratorium.

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • informacji o stażu pracy,
  • listów rekomendacyjnych (co najmniej 2)

Dokumenty prosimy przesłać na adres: medycyna.regeneracyjna@wum.edu.pl  podając w tytule wiadomości: “CePT II rekrutacja”.