Prelegenci

Wojciech Bal

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI (IBB PAN)

Wojciech Bal, prof. dr hab., kierownik Zakładu Biofizyki IBB PAN, wiceprzewodniczący Rady Naukowej IBB PAN. Członek rady redakcyjnej Chemical Research in Toxicology (ACS).

Prace prowadzone w grupie badawczej prof. Bala koncentrują się wokół roli jonów metali w układach biologicznych. Do jej najważniejszych osiągnięć naukowych należy zaliczyć odkrycie i zbadanie reakcji chemicznej jonów niklu, miedzi i palladu z peptydami i białkami, w której wyniku dochodzi do hydrolizy wiązań peptydowych. Reakcja ta leży u podstaw rozwiniętej przez grupę prof. Bala metodologii oczyszczania białek rekombinowanych, chronionej patentami międzynarodowymi. Stanowi ona także podstawę nowych koncepcji, dotyczących podstaw alergii niklowej. Do innych ważnych osiągnięć grupy należą sformułowanie nowej hipotezy, dotyczącej roli peptydów Aβ, związanych z chorobą Alzheimera, jako szaperonów miedzi w synapsie, a także budowa nowego paradygmatu dla wewnątrzkomórkowego transporcie cynku w oparciu o nośniki niskocząsteczkowe. Badania aplikacyjne, prowadzone w grupie prof. Bala, doprowadziły do otrzymania polimeru, stanowiącego składnik aktywny kremu chroniącego przed alergią niklową, który zostanie niebawem wprowadzony na rynek.

Strona internetowa:
http://www.ibb.waw.pl/~balgroup/index.php