CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY 2018

CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY 2018

17 kwietnia 2018

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Szczegóły wydarzenia

VII KONFERENCJA CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY 2018

Zapraszamy na VII Konferencję CePT, pn. „CePT – Platformą Rozwoju Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

To kolejne już spotkanie świata nauki i biznesu w obszarze Life Science, a także przedstawicieli administracji państwowej. Gospodarzem wydarzenia jest Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – jedno z najważniejszych centrów naukowo-badawczych w Europie Środkowej w zakresie biomedycyny.

Celem konferencji jest rozmowa o możliwych działaniach, które usprawnią współpracę świata nauki i świata biznesu oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, które mają szansę rozwój polskiej innowacyjności w biomedycynie.

CePT koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych i poprawić jakość życia Polaków. Dlatego też, jednym z kluczowych elementów konferencji będzie prezentacja najnowszych, innowacyjnych projektów badawczych i rozwiązań prowadzonych przez naukowców z CePT, wspierających przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii.

Przedstawimy również projekt utworzenia Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej w Polsce – rozwój tych dziedzin medycyny może znacząco zwiększyć wkład Polski w rozwój światowej biomedycyny.

Ważnym tematem, który będzie dyskutowany na konferencji, jest problem z transferem technologii, sposobami zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również zwiększenia obecnie dostępnych źródeł finansowania projektów badawczych i programów, co pozwoliłoby na zwiększenie obszarów współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.  Pan Prezydent udzielając patronatu podkreślił wkład CePT w rozwój polskiej i światowej biomedycyny.

Zapraszamy serdecznie do rejestracji i udziału w konferencji.

Program konferencji

8.30 - 9.30

Rejestracja uczestników (kawa)

9.30 - 9.40

Otwarcie Konferencji

Prof. Mirosław Wielgoś JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja I - CePT ubi es?

Przewodniczący sesji: prof. Jadwiga Turło WUM

9.40 - 9.50

CePT- platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018

Prof. Jadwiga Turło WUM
9.50 - 10.00

CePT II – nowe możliwości współpracy nauka-przemysł

Dr hab. Zbigniew Rogulski UW
10.00 - 10.10

Badania translacyjne jako niezbędny element współczesnej medycyny

Dr hab. Radosław Zagożdżon WUM
10.10 - 11.00

Panel dyskusyjny: wyzwania w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi.

Słowa kluczowe: własność intelektualna, wycena IP, ochrona praw, wdrożenia.

W panelu wezmą udział:

  • Dr Iwona Cymerman, Biotech Innovations Sp. z o.o.
  • Prof. Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN
  • Dr Anna Grzelak, WTS Rzecznicy Patentowi, Witek Śnieżko i Partnerzy
  • Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, prawnik, ekspert ds. transferu technologii
  • Andrzej Podszywałow, wycenapraw.pl, arbiter Komisji Prawa Autorskiego
  • Dr Marcin Szumowski, OncoArendi Therapeutics S.A.
11.00 - 11.20

Przerwa na kawę oraz spotkanie prasowe.

Sesja II - CePT pro futuro

Przewodniczący sesji: prof. Adam Szewczyk, Instytut Nenckiego PAN

11.20 - 11.30

Komórki macierzyste w Medycynie Regeneracyjnej

Prof. Mariusz Ratajczak WUM
11.30 - 11.40

Spektroskopia mas – nowe zastosowania

Prof. Michał Dadlez IBB PAN
11.40 - 11.50

Bioodtwarzanie modeli tkanek

Prof. Wojciech Święszkowski PW
11.50 - 12.00

Wykorzystanie techniki hiperpolaryzacyjnej w inżynierii biomedycznej i medycynie

Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko IBIB PAN
12.00 - 12.10

Celowane sekwencjonowanie NGS w diagnostyce guzów mózgu

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek Instytut Nenckiego PAN
12.10 - 12.20

Analiza i optymalizacja warunków przygotowywania materiału biologicznego do zastosowania klinicznego

Dr Anna Sarnowska IMDiK PAN
12.20 - 12.30

Angiogeneza implantów z polimerów syntetycznych – nowa perspektywa leczenia nowotworów

Dr inż. Tomasz Kowalczyk IPPT PAN
12.30 - 13.30

przerwa na lunch

Sesja III - Quo vadis biomedicine?

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Mariusz Ratajczak WUM

13.30 - 13.40

Nowoczesna farmakologia komórek macierzystych

Dr hab.Magdalena Kucia WUM, NEST Sp. z o.o.
13.40 - 13.50

PRO Biostructures, Centrum Biologii Strukturalnej MIBMiK – unikalne w Polsce laboratorium badawczo-usługowe wspierające przemysł w tworzeniu nowych leków

Dr hab. Marcin Nowotny MIBMiK
13.50 - 14.00

Okno na świat nowych terapii w leczeniu nowotworów i chorób płuc

Dr Marcin Szumowski OncoArendi Therapeutics S.A.
14.00 - 14.10

BadamyGeny.pl – Ogólnopolski Program Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka

Prof.Krystian Jażdżewski UW
14.10 - 14.20

Druk  3D implantów weterynaryjnych i instrumentarium medycznego

Dr Bartłomiej Wysocki, Prezes Zarządu Materialscare
14.20 - 14.30

Mikrośrodowisko nowotworu – nowa era w terapii nowotworów

Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies Helix Immuno-Oncology S.A.
14.30 - 15.30

Dyskusja

15.30

Zakończenie Konferencji

Prelegenci

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło
Prorektor Ds. Nauki I Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. Michał Dadlez
Kierownik Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN
Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies
Dyrektor Operacyjna Helix Immuno-Oncology S.A., Członkini Zarządu.
Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski
Zakład Medycyny Genomowej WUM/Centrum Nowych Technologii UW
Prof. dr hab. Bożena Kamińska
Kierownik Pracowni, Instytut Nenckeigo PAN; Dyrektor Studium Medycyny Molekularnej WUM
Dr inż. Tomasz Kowalczyk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Dr hab. Magdalena Kucia
Zastępca kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. Marcin Nowotny
Zastępca dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Pracowni Struktury Białka, Kierownik Pracowni Usługowej ProBiostructures
Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko
Adiunkt
Prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak
Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. Zbigniew Rogulski
Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju Wydziału Chemii UW.
Dr n. med. Anna Sarnowska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Instytut Nenckiego PAN
Dr Marcin Szumowski
Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics SA
Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Zakład Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, PW
Dr n. med. Radosław Zagożdżon
Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM

Patronat honorowy

Patroni medialni

Wystawcy

Kontakt

Informacje dla mediów

Marta Głowacka

e-mail: mglowacka@aeon.company
tel.: +48 603 651 708

Informacje organizacyjne

Aneta Stefańczyk

e-mail: konferencjacept@wum.edu.pl
tel.: +48 602 413 000

Informacje dla wystawców

Katarzyna Leśniak
e-mail: katarzyna.lesniak@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 319

 

Miejsce konferencji

Wczytuję mapę...
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Zarejestruj się na to wydarzenie

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.