Aktualności

VI KONFERENCJA CePT

CEPT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

Ponad 300 osób – przedstawicieli nauki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego oraz administracji państwowej spotkało się 27 lutego 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji „CePT – Platformą rozwoju innowacyjnej medycyny”. Celem konferencji zainicjowanej przez Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) było zapoczątkowanie poważnej, merytorycznej dyskusji na temat współpracy nauki, biznesu i rządu w obszarze innowacji w biomedycynie.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, który podkreślił, że wzrastające znaczenie biotechnologii oraz liczba i znaczenie projektów badawczych, w tym w obszarze realizowanych przez naukowców CePT skłania do wypracowania skutecznych metod i narzędzi do komercjalizacji innowacyjnych odkryć polskich badaczy.

W trakcie konferencji dyskutowano nad możliwymi działaniami, które przyspieszyłyby rozwój polskiej innowacyjności. Zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele biznesu, podczas panelu dyskusyjnego poświęconego przyszłości innowacji w biomedycynie, podkreślali, że innowacyjność powinna być wspierana przez państwo, a odpowiednie regulacje prawne i podatkowe mogą przyczynić się do integracji obu środowisk. Co istotne, według uczestników konferencji CePT, zaproponowane rozwiązania legislacyjne powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek i instytutów badawczych.

W imieniu Ministra Jarosława Gowina, Piotr Ziółkowski, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprosił też uczestniczących w konferencji przedstawicieli środowiska naukowego oraz reprezentantów firm i inwestorów działających w obszarze Life Science do współpracy z Ministerstwem. Wszelkie uwagi i sugestie miałyby pomóc w pracach nad ustawą, która ma wprowadzić szereg zmian prawnych i ulg zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój.

W drugiej części konferencji, naukowcy z CePT zaprezentowali projekty realizowane we współpracy z sektorem biznesu oraz aktualnie prowadzone badania i innowacyjne rozwiązania, które mogą mieć ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia, m.in. osobisty monitor hemodializy, bioniczna trzustka, nowe metody immunoterapii nowotworów, nieinwazyjne metody diagnostyczne w onkologii czy substancja chroniąca przed alergią niklową.

Integralną częścią konferencji była wystawa projektów badawczych realizowanych przez naukowców z centrum naukowo-badawczego CePT. Podczas wystawy, przedstawiciele firm z obszaru Life Science mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat stopnia innowacyjności, możliwego zastosowania i potencjału komercjalizacji prowadzonych badań oraz możliwości współpracy.

Udział w konferencji stwarzał nie tylko możliwość wymiany informacji i dyskusji o kierunkach rozwoju biomedycyny i biotechnologii w Polsce, ale także nawiązania współpracy biznesowej. Na potrzeby uczestników konferencji udostępniono strefę spotkań Business to Science (B2S), w której przedstawiciele firm mogli rozmawiać z naukowcami z CePT na temat możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych.