INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN (IBD PAN)

INFORMACJE O INSTYTUCIE

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest obecnie jednym z największych,
nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Zespoły naukowe Instytutu
prowadzą badania w następujących dziedzinach: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i
biochemia komórki, biologia molekularna, bio- i neuro-informatyka, a realizowane prace
mają charakter innowacyjny i interdyscyplinarny.

Powstanie Centrum Neurobiologii (CN) pozwoliło na utworzenie zespołu otwartych
pracowni środowiskowych (ang. Core Facilities). Model funkcjonowania CN jako otwartego
międzynarodowego centrum badawczego, wzoruje się na wiodącym na świecie modelu
European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Pracownie utworzone w ramach CN zostały
wyposażone w najnowszej klasy aparaturę i sprzęt badawczy. Oprócz prowadzonej na rzecz
Instytutu innowacyjnej działalności badawczej, pracownie CN prowadzą także działalność
usługową wpisując się w działania na rzecz gospodarki.

Przedmiotem interdyscyplinarnych badań CN są układy o różnym stopniu złożoności, od
całych organizmów, przez tkanki, pojedyncze komórki, organelle komórkowe, ale również
białka i geny. Badania, prowadzone z wykorzystaniem różnych modeli doświadczalnych oraz
technik wizualizacji, skupiają się głównie na poznaniu szlaków sygnałowych, których
zaburzenie prowadzi do rozwoju procesów chorobowych. Spiritus movens funkcjonowania
CN stanowi działalność naukowa najlepszych międzynarodowych zespołów badawczych w
dziedzinie neurobiologii, o udokumentowanych osiągnięciach i najwyższym potencjale
rozwoju. Większość prowadzonych badań skupia się na opracowaniu nowych terapii oraz
metod diagnostycznych do stosowania w chorobach neurodegeneracyjnych, onkologii,
cukrzycy i innych zaburzeniach. Jako zespół laboratoriów środowiskowych, CN Instytutu
Nenckiego udostępnia użytkownikom zewnętrznym szeroki zakres usług badawczych oraz
aparaturę badawczą wymaganą do prowadzenia zaawansowanych, spełniających światowe
standardy prac badawczych i rozwojowych w zakresie neurobiologii i chorób układu
nerwowego, których celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych metod diagnostyki
oraz nowoczesnych terapii.

Olbrzymi potencjał badawczy pracowników Instytutu poświadczony jest wysoką liczbą
publikacji z listy filadelfijskiej, która co roku znacznie przekracza 150 pozycji. W ostatnich
latach znacznie wzrosła liczba prac kwalifikujących się do górnej części (40-50 pkt) rankingu
wykazu A czasopism punktowanych przez MNiSW. Centrum Neurobiologii i Instytut
Nenckiego są bardzo aktywne w pozyskiwaniu grantów.

Współpraca badawcza:
CN i IBD realizują wspólne projekty badawcze, m.in. z takimi instytutami, jak:

 • New York Medical College, USA – Mechanizmy uszkodzenia DNA pod wpływem leków
  przeciwnowotworowych
 • Universite Paris-Est Creteil Val de Marne (UPEC), Francja – The screening, diagnostic and
  therapy of Alzheimer’s disease and other tauopathies
 • Department of Cellular and Molecular Medicine, Centro de Investigaciones Biológicas
  (CSIC), Madryt, Hiszpania – Response to redox stress in blood cells of Alzheimer’s disease
  patients: analysis of apoptotic signaling pathways
 • Utrecht University, Utrecht, Holandia – Search for the role of the novel calcium binding
  protein Calmyrin2 in neurons
 • Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finlandia – MicroRNA knock-outs via
  CRISPR method
 • Uppsala University, Szwecja – Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu
  ludzkiego – nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu
 • Max Delbrueck Center, Niemcy – Rola regulatorów transkrypcji i epigenetyki w
  polaryzacji mikrogleju
 • University of Texas, Houston, USA – Rola mikrogleju w rozwoju glejaków
 • San Diego State Univeristy, USA – Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu
  drugiego języka – efekty multimodalne i specyficzne dla modalności
 • Uppsala University, Szwecja – Zmiany metylacji wysp CpG z wiekiem
 • Michigan State University, USA – Analiza bioinformatyczna enhancerów receptora
  insuliny