Zaloguj się

Aktualności

Immunoterapia, która zabija guzy nowotworowe?

Zespół naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod wspólnym kierownictwem prof. Jakuba Gołąba, dr hab. Magdaleny  Winiarskiej, dr hab. Radosława Zagożdżona oraz dr hab. Grzegorza Basaka – prowadzi badania, które zbliżają nas do powstania nowoczesnych immunoterapii zabijających komórki nowotworowe. Badania te wpisują się w bardzo obiecujący trend wykorzystania układu odpornościowego do walki z nowotworami. Dziennikarze TVN przygotowali specjalny materiał, który ukazał się 31 marca w głównym wydaniu Faktów. Mamy […]

CAR-T Cells – terapia przyszłości – zaproszenie na spotkanie naukowe

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe, które odbędzie się na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 16 kwietnia 2018 roku. Temat spotkania to „CLINICAL UPDATES IN IMMUNOTHERAPY OF CANCERS: GENETICALLY-MODIFIED LYMPHOCYTES (CAR -T CELLS)”. Terapia CAR-T Cells jest planowanym elementem przygotowywanego projektu CePT III oraz Centrum Medycyny Translacyjnej. Tematyce tej będzie też poświęcona najbliższa, VII konferencja CePT pod […]

CePT pozyskał ponad 26 mln na zwiększenie zakresu usług i badań świadczonych dla przedsiębiorstw

6 lutego 2018 roku podpisano umowę dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. W spotkaniu uczestniczyli Rektor prof. Mirosław Wielgoś i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło oraz Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Projekt będzie realizowany przez […]

Projekt CePT II otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich

19 października 2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt. „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN . Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na listopad […]

VI KONFERENCJA CePT

CEPT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Ponad 300 osób – przedstawicieli nauki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego oraz administracji państwowej spotkało się 27 lutego 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji „CePT – Platformą rozwoju innowacyjnej medycyny”. Celem konferencji zainicjowanej przez Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) było zapoczątkowanie poważnej, merytorycznej dyskusji na temat […]

Panda 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami Projektu CePT uczestniczy w realizacji umowy  o wykonanie i finansowanie Projektu Panda2 , którego celem jest wsparcie kosztów utrzymania gotowości infrastruktury badawczej. Umowa została zawarta w 2016 roku ma okres  4 lat. Dofinansowanie w pierwszym roku realizacji umowy wynosi  ok. 4,4 mln zł. Zgodnie z założeniami NCBiR  cyt. program […]

Kontrakt Terytorialny

Projekt pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT2  obejmujący zakup aparatury naukowo –badawczej o wartości około 45 mln,  znalazł się w załączniku 5b do Kontraktu terytorialnego pn. „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”. W związku z powyższym,  Konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu […]

Inkubator Innowacyjności+

Warszawskiemu  Uniwersytetowi  Medycznemu,  działającemu w ramach konsorcjum z Synergia –WUM sp. z o.o. i IBAketria sp. z o.o.,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 stycznia 2017 roku,  przyznał środki finansowe w kwocie 3 mln zł w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.