Współpraca
z biznesem

Formuła otwarta na biznes

Miarą sukcesu projektów naukowo-badawczych jest liczba innowacyjnych rozwiązań i patentów, które przekładają się na konkretne wdrożenia gospodarcze i poprawę jakości życia Polaków.

Integralną częścią koncepcji projektu CePT jest stworzenie platformy współpracy z przedsiębiorcami oraz docelowo transferu technologii, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z obszaru biomedycyny do praktyki medycznej. Opiera się ona na współpracy z partnerami biznesowymi, zarówno z dużymi firmami, w tym z sektora biotechnologicznego, jak również z małymi i średnimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze biomedycyny.

Naszym partnerom biznesowym oferujemy współpracę nastawioną na zastosowanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań w medycynie, realizację projektów badawczych przez wyspecjalizowane zespoły naukowo-badawcze, kierowane przez naukowców o międzynarodowym dorobku i uznaniu oraz najnowszej generacji specjalistyczną aparaturę badawczą.

Zobacz potencjał naukowy Konsorcjantów CePT