Venues

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Seating Type
Standings
Księcia Trojdena 2a, Warszawa, Polska…
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Seating Type
Standings
Ludwika Pasteura 3, Warszawa, Polska…
Capacity
600 People
38 Bankside, London SE1, UK…
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Seating Type
Standings
Księcia Trojdena 2a, Warszawa, Polska…