Prelegenci
Radosław Zagożdżon

Dr n. med. Radosław Zagożdżon

Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM

Radosław Zagożdżon ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1996. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1998 roku w Instytucie Biostruktury, WUM. W latach 1997-2000 pracował jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM. W 1999 roku otrzymał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny wewnętrznej. W latach 1999-2000 pracował jako adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM.

W latach 2000-2005 był zatrudniony jako stażysta podoktorancki, a następnie (2005-2008) instruktor w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA. W latach 2008-2012 pracował jako stażysta podoktorancki/wykładowca w University College Dublin w Irlandii.

W latach 2012-2015 był liderem grupy badawczej w projekcie BASTION (sponsorowanym ze środków FP7 Unii Europejskiej), a następnie w Zakładzie Immunologii WUM liderem projektu badawczego (sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki) do końca roku 2016. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016.

Od początku roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.