Współpraca
z biznesem

Aparatura badawcza

Zapoznaj się ze szczegółowym wykazem, zwierającym opisy i zdjęcia aparatury dostępnej w ramach projektu CePT.

jPList Actions

Nazwa Centrum

Nazwa Konsorcjanta

szukaj
Znaleziono
Pokaż
 • 3
 • 5
 • 10
 • wszystkie
na stronę
Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowo-Oddechowego

Lokalizacja

IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Usługi

Testy użyteczności nowych metod i urządzeń medycznych związanych z optymalizacją wspomagania pracy serca i sztucznej wentylacji. Edukacja studentów medycyny i podnoszenie kwalifikacji lekarzy.

Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Badań Powierzchni

Lokalizacja

IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Usługi

Badania powierzchni, w tym ocena kąta zwilżania (goniometr) oraz identyfikacja powierzchniowych grup funkcyjnych za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni i ramanowskiej.

Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Badań Elektrochemicznych

Lokalizacja

IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Usługi

Pomiary elektrochemiczne, w tym potencjometryczne, woltamperometryczne i impedancyjne różnego rodzaju struktur (bio)czujnikowych.

Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Inżynierii Tkankowej

Lokalizacja

IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Usługi

Analiza cyklu komórkowego, żywotności oraz procesu apoptozy w różnych typach komórek. Fenotypowanie komórek (na podstawie markerów powierzchniowych).

Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Optyki Biomedycznej

Lokalizacja

IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Usługi

 • Bezkontrastowa angiografia oraz obrazowanie perfuzji metodą znakowania spinów krwi tętniczej (ang. arterial spin labeling, ASL): generowanie map zmian mózgowego przepływu krwi (ang. cerebral blood flow, CBF), zmian mózgowej objętości krwi (ang. cerebral blood volume, CBV), średniego czasu przejścia środka kontrastującego (ang. mean transit time, MTT), zmian utlenowania tkanki mózgowej (zmian stężeń hemoglobiny utlenowanej i zredukowanej),
 • Obrazowanie zależne od dyfuzji (ang. diffusion weighted imaging, DWI), do 256 kierunków, b ≤ 10 000 s/mm2.

Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

CNS Lab – Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Lokalizacja

Budynek CNS Lab ul. Krasińskiego 54-56, Warszawa (wejście od strony ul. Elbląskiej)

Usługi

W ramach swojej działalności CNS Lab zapewnia pełne wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie:

 • badań pilotażowych i planowania eksperymentów;
 • doboru i optymalizacji sekwencji obrazowania (sMRI, BOLD fMRI, MRS, DWI/DTI i in.);
 • opracowywania paradygmatów do badań czynnościowych (fMRI, EEG/NIRS-fMRI);
 • analizy danych (fMRI, spektroskopii, traktografii, perfuzji i in.);
 • kompleksowych badań diagnostycznych z użyciem szerokiego spektrum metod MRI.

Nazwa aparatury
Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Nazwa labolatorium

CNS Lab – Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Lokalizacja

Budynek CNS Lab, ul. Krasińskiego 54-56, Warszawa (wejście od strony ul. Elbląskiej)

Usługi

W ramach swojej działalności CNS Lab zapewnia pełne wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie:

 • badań pilotażowych i planowania eksperymentów;
 • doboru i optymalizacji sekwencji obrazowania (sMRI, BOLD fMRI, MRS, DWI/DTI i in.);
 • opracowywania paradygmatów do badań czynnościowych (fMRI, EEG/NIRS-fMRI);
 • analizy danych (fMRI, spektroskopii, traktografii, perfuzji i in.);
 • kompleksowych badań diagnostycznych z użyciem szerokiego spektrum metod MRI.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

Usługi

Analiza genetyczna szczepów bakteryjnych pod kątem różnorodności i klonalności

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 7

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

SPCSK, Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego Angiologii, ul. Banacha 1a, Piętro II Blok „E” Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów i Modelowania Procesów Metabolicznych

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Aparatury Radiologicznej, Dozymetrii i Nanodozymetrii

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów i Modelowania Procesów Metabolicznych

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Elektroniki, Informatyki Medycznej i Bioinformatyki

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Elektroniki, Informatyki Medycznej i Bioinformatyki

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów i Modelowania Procesów Metabolicznych

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów Ruchu, Biomechaniki i Inżynierii Rehabilitacyjnej

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Technik Projektowania i Wytwarzania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja

Budynek IWC PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, pok. 107.

Usługi

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać analizę termograwimetryczną ceramik, metali, materiałów biologicznych, tworzyw sztucznych, kompozytów. Metoda uzyskała certyfikat akredytacji PCA.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów Ruchu, Biomechaniki i Inżynierii Rehabilitacyjnej

Lokalizacja

Pracownia Projektowania i Wytwarzania Implantów Instytut Mechaniki i Poligrafii, Narbutta 86, ST 018

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja

Budynek Nowych Technologii IWC PAN, Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie 2 piętra

Usługi

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać badanie rozkładu wielkości cząstek dwoma komplementarnymi metodami DLS i NTA. Badania przeprowadzamy dla zawiesin i koloidów między innymi nanoproszków, bioceramik, pigmentów, polimerów. Metody te uzyskały akredytacje PCA.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja

Budynek IWC PAN przy ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, Pracownia SEM

Usługi

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać charakteryzację SEM, powierzonych nanoproszków i ich parametrów oraz składu. Pomiary są gwarantowane certyfikatem akredytacji PCA.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Technik Projektowania i Wytwarzania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

Usługi

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może spiekać nanoceramiki z własnych lub powierzonych nanoproszków o powtarzalnych parametrach, które są gwarantowane i sprawdzone metodami charakteryzacji, które uzyskały certyfikat akredytacji PCA.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

Usługi

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać syntezy nanoproszków o zadanych, powtarzalnych parametrach, które są gwarantowane i sprawdzone metodami charakteryzacji, które uzyskały certyfikat akredytacji PCA.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

Usługi

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać syntezy nanoproszków o zadanych, powtarzalnych parametrach, które są gwarantowane i sprawdzone metodami charakteryzacji, które uzyskały certyfikat akredytacji PCA.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 316

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 319

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 314

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 314

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 030

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 514 Nazwa aparatury:

Usługi

Mikroskopia akustyczna

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 515

Usługi

Obrazowanie ultradźwiękowe (ultrasonografia) połączone z generacją terapeutycznych fal ultradźwiękowych dużej mocy (HIFU).

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Politechnika Warszawska (PW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Lokalizacja

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul.Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ,
 • pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul.Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 219, 220, 313

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul. Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

 

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa ul.Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 315

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul. Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 1/17

Usługi

 • analiza strukturalna w zakresie wysokich (WAXS) i niskich (SAXS) kątów ugięcia wiązki;
 • ocena stopnia krystaliczności;
 • ilościowa i jakościowa analiza fazowa.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul. Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 515

Usługi

Rejestracja obrazów ultrasonograficznych i sygnału RF do celów naukowo-badawczych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul. Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul. Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja

Warszawa, ul. Pasteura 5a

Usługi

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
 • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
 • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

Lokalizacja

ICM, Uniwersytet Warszawski, ul. Prosta 69, piętro 2, 00-838 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

Lokalizacja

ICM, Uniwersytet Warszawski, ul. Prosta 69, piętro 2, 00-838 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

Lokalizacja

ICM, Uniwersytet Warszawski, ul. Prosta 69, piętro 2, 00-838 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Lokalizacja

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Lokalizacja

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa Konsorcjanta

Uniwersytet Warszawski (UW)

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 211 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 210 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 209 CN/B

Usługi

Barwienia histologiczne materiału doświadczalnego pochodzącego od zwierząt z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Nazwa Konsorcjanta

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Lokalizacja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Usługi

W oparciu o w/w stanowisko Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oferuje kompleksowe usługi biokrystalograficzne , począwszy od zaprojektowania konstruktu genowego, nadprodukcji rekombinowanych białek, krystalizacji, zbierania danych dyfrakcyjnych, kończąc na rozwiązaniu struktury białek.

 

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Nazwa Konsorcjanta

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Lokalizacja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Usługi

Proteomiczna analiza białek.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Nazwa Konsorcjanta

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Lokalizacja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Usługi

Stanowisko badawcze do analizy białek wyposażone w zestaw do wizualizacji obejmujący skaner laserowy i system do dokumentacji cyfrowej obrazów fluorescencyjnych. Stanowisko to umożliwia dokumentację i ilościową analizę wyników uzyskiwanych z użyciem wielu technik biologii molekularnej i biochemii białek.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 214 CN/B

Usługi

Urządzenie wykorzystywane podczas obsługi zwierząt doświadczalnych na potrzeby projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz obsługi zwierząt doświadczalnych utrzymywanych w Pracowni w ramach usług wewnętrznych na potrzeby innych pracowni Instytutu Necnkiego, a także w ramach zleceń zewnętrznych z innych placówek naukowo-badawczych i firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Nazwa Konsorcjanta

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Lokalizacja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Usługi

Ilościowe oznaczanie poziomu ekspresji genów i białek w oparciu o detekcję fluorescencji.

 

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Nazwa Konsorcjanta

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Lokalizacja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Usługi

Biofizyczna analiza makromolekuł bioorganicznych (głównie białek i kwasów nukleinowych) metodami sedymantacyjnymi w oparciu o wirówke analityczną Beckman ProteomeLab XI-I. Umożliwia ona precyzyjne wyznaczenie takich parametrów makrocząsteczek, jak: masa cząsteczkowa, stężenie, współczynnik sedymentacji, stałe powinowactwa i dysocjacji oraz ocenę stanu oligomeryzacji, stechiometrii wiązania, jednorodności próbki, kształtu cząsteczki, itp.

 

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Nazwa Konsorcjanta

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Lokalizacja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Usługi

Utrzymanie zwierząt laboratoryjnych w optymalnych warunkach środowiskowych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 209 CN/B

Usługi

Zatapianie w parafinie materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów pobranych od zwierząt doświadczalnych w projektach własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. W ramach usług wewnętrznych przygotowanie bloczków parafinowych z powierzonego materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 210 CN/B

Usługi

Działalność naukowa (realizacja grantów własnych i współpraca naukowa) oraz usługowa.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Realizacja projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)

Lokalizacja

Budynek Z, ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pomieszczenia Z-100; Z-101; Z-102; Z-107; Z-108; Z-110; Z-111

Usługi

Wyposażenie laboratorium pozwala na utrzymanie zwierząt w eksperymencie, hodowli myszy i szczurów genetycznie modyfikowanych (obejmując znakowanie, pobieranie materiału genetycznego, genotypowanie), badania farmakokinetyki związków w różnych modelach zwierzęcych. Salka zabiegowa wyposażona w komorę laminarną, aparat do znieczulenia wziewnego pozwala na przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych takich, jak implantacja cewników, podawanie substancji (iv, ip, im, it, po), pobieranie materiału biologicznego do analiz, oraz innych wynikających z zastosowania różnych modeli zwierzęcych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 214 CN/B

Usługi

Urządzenie wykorzystywane podczas obsługi zwierząt doświadczalnych na potrzeby projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz obsługi zwierząt doświadczalnych utrzymywanych w Pracowni w ramach usług wewnętrznych na potrzeby innych pracowni Instytutu Necnkiego, a także w ramach zleceń zewnętrznych z innych placówek naukowo-badawczych i firm o profilu biotechnologicznym

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Toksykologii

Lokalizacja

Budynek Z, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pomieszczenie Z-002

Usługi

Laboratorium prowadzi badania cytotoksyczności związków naturalnych lub syntetycznych oraz proliferacji komórek z wykorzystaniem metod:

 • Test XTT
 • wielodniowy test proliferacji
 • test migracji w oparciu o metodę scratch assay
 • test kolonii oparty o barwienie Giemsy

Dodatkowo dzięki licznikowi Cytation3 można wykonać zdjęcia komórek, zarówno rosnących na płytkach wielodołkowych, jak i utrwalonych i wybarwionych. Licznik posada wbudowane filtry do analizy fluorescencji, dzięki czemu można wykonać obrazowanie preparatów wybarwionych fluorescencyjnie. Program komputerowy pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy wykonanych zdjęć. Program może policzyć komórki znajdujące się na każdym zdjęciu, określić rozmiar poszczególnych komórek oraz odległości pomiędzy nimi. Ponadto moduł analizy pozwala na korektę danych otrzymanych automatycznie, np., w przypadku agregatów komórek. Urządzenie pozwala na pomiar absorbancji w dwóch wariantach – kinetic i areal – czyli pomiar tylko w jednym miejscu lub pomiar absorbancji z kilku miejsc w każdej studzience. Licznik posiada dodatkowo przystawki pozwalające na wykorzystanie płytek Petri’ego oraz preparatów na szkiełkach mikroskopowych podstawowych lub szkiełek typu Lab-Tek Chamber Slide. Program komputerowy urządzenia posiada szeroką bazę różnych rodzajów płytek wielodołkowych, z różnych firm, co pozwala na wyeliminować efekt tzw. niewłaściwego plastiku zastosowanego do badania.

Licznik komórek NanoEnTek pozwala szybko i dokładnie określić liczbę komórek w zawiesinie. Dzięki zastosowaniu Trypan Blue możliwe jest automatycznie określenie liczby komórek żywych i martwych oraz ich żywotności. Urządzanie pozwala na indywidualne ustawienie parametrów pomiaru dla różnych rodzajów komórek. Możliwe jest ustawienie zakresu wielkości żywych komórek oraz stopnia sferyczności. Uzyskany wynik można zapisać i przeanalizować. Program komputerowy pozawala określić szczegółowo wielość komórek oraz to jaką część całej populacji stanowiły. Dodatkowo program pozwala na manualną korektę uzyskanego wyniku w przypadku klastrów komórek lub artefaktów obecnych w badanej zawiesinie.

Laboratorium wykonuje badania oceny histopatologicznej materiału pobranego od gryzoni.
Odpowiednie przygotowanie preparatu dzięki zastosowaniu kriostatu, a następnie użycie mikroskopu Eclipse Ni-U Nikon pozwala dokładnie ocenić pod względem histopatologicznym badany materiał.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

Lokalizacja

Budynek Z, ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pomieszczenie Z-005; Z-006; Z-008; Z-026

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 213 CN/B

Usługi

Sterylizacja elementów wyposażenia pomieszczenia bytowego zwierząt oraz środków ochrony osobistej eksperymentatorów i opiekunów zwierząt w ramach prowadzonych z udziałem zwierząt laboratoryjnych projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz usług wewnętrznych w Instytucie Necnkiego obejmujących utrzymywanie zwierząt w eksperymencie na potrzeby innych pracowni Instytutu, a także w ramach zleceń zewnętrznych z innych placówek naukowo-badawczych i firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 209 CN/B

Usługi

Przygotowywanie materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów pobranych od zwierząt doświadczalnych do zatopienia w bloczkach parafinowych w ramach projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz z powierzonego materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 206 CN/B

Usługi

Skrawanie bloczków parafinowych z zatopionymi fragmentami tkanki. Realizacja projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego, a także przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 201 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 206 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Usługi

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka. Pracownia badań potencjałów błonowych i prądów jonowych w neuronach i w dendrytach neuronów zlokalizowanych w skrawkach.

Lokalizacja

Budynek CEPT, Banacha 1B, Warszawa 02-097, pokój FC12

Usługi

 1. Rejestracje potencjałów błonowych i prądów jonowych kanałowych zlokalizowanych w obszarze ciała komórkowego i w dendrytach neuronów zlokalizowanych w skrawkach.
 2. Badanie wpływu substancji biologicznie czynnych na struktury kontrolujące aktywność neuronów.
 3. Badanie systemów przekazywania informacji od receptorów metabotropowych do struktur błonowych kontrolujących aktywność neuronów.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 212 CN/B

Usługi

Utrzymywanie zwierząt laboratoryjnych w czasie trwania eksperymentów z projektów własnych Pracowni Badan Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach usług wewnętrznych dla pozostałych pracowni Instytutu Nenckiego.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Lokalizacja

Banacha 1b/ II piętro

Usługi

Prowadzenie obserwacji materiału badawczego np. minerałów, fragmentów roślin i owadów.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, wieża A, III piętro, pokój 303A

Usługi

Automat do izolacji kwasów nukleinowych i Bioanalizator do RNA, DNA i białek.

Zestaw służy do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z 24 próbek biologicznych jednocześnie. Bioanalizator służy do precyzyjnego pomiaru ilości i jakości RNA, DNA i białek wyizolowanych w próbek biologicznych. W zestawie znajduje się aparat do elektroforezy kapilarnej umożliwiający jednoczesną analizę 24 próbek.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3, pok. 304 CNA

Usługi

Zestaw off gel jest aparatem do rozdziału (elektroforezy) białek w zależności od ich wielkości i pH w systemie poza żelowym. Umożliwia to szybką izolację białek w formie płynnej przygotowanej do dalszych analiz proteomicznych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Lokalizacja

Banacha 1b/II piętro

Usługi

Analiza obrazu struktury badanej (organicznej / nieorganicznej) przy powiększeniu uzależnionym od rodzaju i sposobu przygotowania próbki. Wykonanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości i jakości struktury badanej. Gwarantujemy dużą głębie ostrości, doskonałe parametry techniczne, możliwość obrazowania z kontrastem materiałowym. Analiza składu chemicznego powierzchni próbek, mikroanalizę jakościowa i ilościowa składu chemicznego struktury badanej w tym: analizy punktowe, liniowe, powierzchniowe.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3, pok. 303 CNA

Usługi

Zestaw urządzeń (7900 HT, Quantum Studio, Step One) służących do ilościowego i szybkiego pomiaru ekspresji genów w czasie rzeczywistym (Real time PCR). Aparaty 7900 HT (model Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR) oraz Quantum Studio (Life Technologies) służą do ultra szybkiej analizy ilościowej PCR w czasie rzeczywistym o wysokiej przepustowości. Mają możliwość wykorzystywania różnych formatów bloków do badań zarówno w formacie 96-wells jak 384 wells (co może być wykorzystane w wielkoskalowych badaniach przesiewowych).

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Lokalizacja

Banacha 1b/II piętro

Usługi

Będący na naszym wyposażeniu Axio Observer Z1 wyposażony jest w obiektywy ACHROPLAN (N-ACHROPLAN (5X/0,15 Ph1, 10X/0,25 Ph1), N-ACHROPLAN (20X/0,45, 40X/0,65) N-ACHROPLAN (100X/1,25 oil)) o wszechstronnym wykorzystaniu, szczególnie przydatne w analizie skrawków patologicznych. Umożliwiają obserwację w jasnym polu, kontraście fazowym i Nomarskiego oraz fluorescencji . Obiektyw Plan-APOCHROMAT SPF25 (63X/1,4 oil) zapewnia wysoką jakość odwzorowania kolorów przy idealnym ostrym obrazie. W skład zestawu wchodzi również moduł do wykonywania przekrojów optycznych, który eliminuje rozproszoną fluorescencję spoza płaszczyzny ostrości oraz umożliwia wykonywanie skrawków optycznych z możliwością rekonstrukcji 3D. Efektem są obrazy fluorescencyjne o bardzo wysokim kontraście i wysokiej rozdzielczości. Do akwizycji obrazów służy monochromatyczna kamera AxioCam. Wskazania parametrów urządzeń i ich kontrola odbywa się poprzez ekran dotykowy TFT i/lub za pomocą oprogramowania ZEN Pro 2011na komputerze stacjonarnym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Lokalizacja

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

Usługi

Precyzyjna iniekcja nośników genetycznych w wybrane struktury mózgu.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

budynek CBP ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Lokalizacja

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

Usługi

Długoterminowe badania parametrów metabolicznych u myszy.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

budynek CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Lokalizacja

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

Usługi

Doświadczenia behawioralne, embriotransfer, krioprezerwacja zarodków i nasienia, transgeneza myszy i szczurów.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej

Lokalizacja

Budynek CePT, Banacha 1b, pomieszczenia ZF3-ZF8, ZMK 31

Usługi

Aparatura 1 i 2 (DSI i Biopac). Badanie wpływu interwencji farmakologicznych i chirurgicznych na funkcjonowanie układu krążenia, układu nerwowego, np. badanie działania nowych związków na regulację układu krążenia lub badania toksyczności (kardiotoksyczności) znanych leków.

Aparatura 3 (Mikrotomograf). Eksperymentalne badanie i komputerowe modelowanie procesów gojenia kości. Matematyczne modelowanie i komputerowa symulacja wytwarzania tkanki kostnej i zmian jej mikrostruktury pod wpływem różnych czynników.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, budynek główny B012

Usługi

Doświadczenia elektrofizjologiczne – rejestracje lokalnych potencjałów polowych do 64 kanałów kory i struktur podkorowych mózgu gryzoni.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

budynek CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

budynek CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pomieszczenie: B005

Usługi

EEG w trakcie fMRI.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 10

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pomieszczenie: B005

Usługi

Stymulacja magnetyczna u ludzi do badań naukowych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 15

Usługi

Ilościowa analiza obecności i ekspresji genów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, budynek główny B012

Usługi

Doświadczenia z obrazowaniem optycznym ISI i VSD kory mózgu gryzoni.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

Usługi

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pomieszczenie: B005

Usługi

Badania fMRI.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 10

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek Główny, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 211

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 15a

Usługi

Przygotowanie próbek do badań.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek Główny, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 18

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 203

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • anliza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 21

Usługi

Sterylizacja podłoży mikrobiologicznych, buforów, szkła i wyrobów plastikowych.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 204

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 207

Usługi

Aparatura może służyć użytkownikom zainteresowanym badaniami nad możliwościami polepszenia rozdzielczości ponad limit dyfrakcyjny w obrazowaniu struktur biologicznych w świetle odbitym.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

Usługi

1) Hodowla drobnoustrojów i wykreślenie krzywych wzrostu.

2) Identyfikacja szczepów bakterii i określenie profilu lekowrażliwości bakterii.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja

ul. Pasteura 3, budynek główny, wieża A, piętro 3, pokój nr 308

Usługi

Mikrodysekcja laserowa umożliwia pozyskanie pojedynczych komórek lub ich jednorodnych populacji z heterogennego materiału w stanie prawie niezmienionym pod względem biochemicznym. Przy pomocy specjalnego oprogramowania zaznaczane są obszary do wycięcia, które przyklejane do czapeczek z membraną (CapSure Macro LCM Caps, Arcturus) poprzez uderzenie w tkankę wiązki lasera podczerwonego (IR), a następnie wycinane wiązką lasera ultrafioletowego (UV). Materiał może być analizowany pod kątem ilościowej ekspresji genów.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Lokalizacja

Wydział Farmaceutyczny, ul. Banacha 1, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 210

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 211

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 204

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

CBP ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Lokalizacja

Zwierzętarnia Centrum Biostruktury Ul. Pawińskiego 3c

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokoj 025

Usługi

Aparatura może służyć użytkownikom zainteresowanym badaniami z użyciem metodą ultrastrukturalnej immunocytechemii wykorzystującej ziarna złota koloidalnego jako znacznika.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii

Lokalizacja

CePT, Banacha 1B, pokój B27

Usługi

Sterylizacja

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa Konsorcjanta

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja

Budynek CN, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 211

Usługi

 • obrazowanie preparatów
 • wizualizacja danych mikroskopowych
 • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Lokalizacja

Zakład Gogenetyki Medycznej, ul Pawińskiego 3c

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Lokalizacja

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury, ul. Banacha 1a, budynek F

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Zaawansowanych Technologii - Pracownia Inżynierii Tkankowej

Lokalizacja

CePT, ul. Banacha 1B, B23

Usługi

Wszelkie usługi wymagające hodowli komórek w warunkach stężenia tlenu niższych lub wyższych niż atmosferyczne.

Nazwa aparatury
Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa Konsorcjanta

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nazwa labolatorium

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Pracownia przygotowania tkanek do badań

Lokalizacja

Budynek CEPT, Banacha 1B, Warszawa 02-097, pokój: FC10

Usługi

Cięcie tkanek na skrawki przy pomocy wibratomów.

Niestety nic nie znaleziono

Pokaż
 • 3
 • 5
 • 10
 • wszystkie
na stronę