Prelegenci
Adam Szewczyk

Adam Szewczyk

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM. M. NENCKIEGO

prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Stypendysta m.in. Johns Hopkins University w Baltimore.

W Instytucie Nenckiego PAN kieruje Pracownią Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych. Aktualnie prowadzone badania dotyczą funkcji, właściwości biofizycznych i farmakologii mitochondrialnych kanałów potasowych. Białka te są zaangażowane w zjawisku cytoprotekcji m.in. w komórkach serca. Najciekawszy osiągnięcia dotyczą oddziaływania aktywatorów kanałów potasowych z mitochondriami. Autor ponad 100 publikacji w czasopismach międzynarodowych dotyczących bioenergetyki oraz transportu substancji przez błony biologiczne.

www.nencki.gov.pl