Prelegenci
Agnieszka_Dobrzyn

Agnieszka Dobrzyń

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO, PAN

Prof. dr hab., kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, członek European Molecular Biology Organization (EMBO) Young Investigator Program oraz AcademiaNet.

Tematyką Jej badań są szlaki sygnałowe i mechanizmy regulujące ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę cukrzycy typu 2. Prof. Agnieszka Dobrzyń kierowała kilkunastoma projektami naukowymi, w tym również grantami europejskimi. Jest współautorem ponad 70 publikacji naukowych, rozdziału w książce i międzynarodowego patentu. Badania prowadzone przez grupę Prof. Dobrzyń doprowadziły do odkrycia nowych mechanizmów regulujących wydzielanie insuliny oraz autofagię komórek beta trzustki, a także do opracowania testu do wczesnej diagnostyki stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. W grudniu 2016 r prof. Agnieszka Dobrzyn otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe.

Więcej informacji:
http://team.nencki.gov.pl