Prelegenci
Magda-Kucia

Dr hab. Magdalena Kucia

Zastępca kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Autorka ponad 150 prac naukowych, 9 rozdziałów książkowych, ponad 95 doniesień zjazdowych zaprezentowanych na kongresach American Society of Hematology, zjazdach American Association for Cancer Research, International Society for Experimental Hematology, American Association of Blood Banks, IRCC International Cancer Conference, EHA Scientific Workshop on Biology and Clinical Application of Mesenchymal Stem Cells, European Society of Cardiology oraz European Society for Therapeutics Excellence Centre. Członek American Society of Hematology. Edytor Journal of Cancer Stem Cell Research.

Obecnie związana z Zakładem Medycyny Regeneracyjnej WUM, Centrum Badań Przedklinicznych oraz spółką  NEST Sp. z o.o

Główne osiągnięcia:

  • odkrycie w dorosłych tkankach komórek macierzystych o charakterze embrionalnym (VSELs);
  • rola naznaczenia genomowego w regulacji proliferacji/różnicowania pluripotencjalnych komórek macierzystych;
  • wpływ hormonów przysadkowych na potencjał metastatyczny komórek nowotworowych.

http://www.medycynaregeneracyjna.wum.edu.pl/node/91

http://konferencjacept.wum.edu.pl/cloud/zaklad-medycyny-regeneracyjnej-wum.pdf

https://4bscm.wum.edu.pl