Prelegenci

Dr hab. Marcin Nowotny

Zastępca dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Pracowni Struktury Białka, Kierownik Pracowni Usługowej ProBiostructures

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zajmuje się badaniami podstawowych procesów życiowych i mechanizmów patogenezy. Laboratorium Struktury Białka kierowanie przez dr Nowotnego stosuje metody biologii strukturalnej do określenia mechanizmów utrzymania i przetwarzania informacji genetycznej. Stabilność genomu odgrywa kluczową rolę w procesach nowotworzenia. W ramach działalności pracowni ProBiostructures dr Marcin Nowotny współpracuje z firmami biotechnologicznymi w Polsce i zagranicą stosując metody biologii strukturalnej do wsparcia procesu tworzenia nowych cząsteczek aktywnych.

https://www.iimcb.gov.pl/en/research/laboratories/6-laboratory-of-protein-structure-nowotny-laboratory

http://probiostructures.com/