Prelegenci
Piątkowska-Janko-Ewa

Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko

Adiunkt

Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko jest obecnie związana z :

  • Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza, CNS Lab
  • Politechniką Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Główne zadania Pracowni CNS Lab obejmują badania wykorzystujące obrazowanie funkcjonalne rezonansu magnetycznego (fMRI), obrazowanie strukturalne a także jednoczesne pomiary z wykorzystaniem techniki fMRI i spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz fMRI-EEG. Wyposażenie Pracowni w hiperpolaryzator SPINlab umożliwia między innymi prowadzenie badań z wykorzystaniem techniki spektroskopii rezonansu magnetycznego z hiperpolaryzacją.

Zajmujemy się organizacją podłużnych i populacyjnych badań z wykorzystaniem techniki  rezonansu magnetycznego oraz analizą zgromadzonych danych .

http://ibib.waw.pl/pl/o-instytucie/cns-lab