Prelegenci

Dr inż. Tomasz Kowalczyk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Od 2006 pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN), jest badaczem z 12-letnim doświadczeniem w dziedzinie elektroprzędzenia nanowłókien. Autor lub współautor 22 prac i 6 patentów z zakresu zastosowań nanowłókien w medycynie regeneracyjnej i biodegradowalnych polimerów do zastosowań biomedycznych (H = 9, cytowany: 271, WoS). Badał podstawy elektro-przędzenia, zastosowanie nanowłókien jako: opatrunków wewnętrznych i zewnętrznych, systemów uwalniania leków, materiałów dla medycyny regeneracyjnej i elementów wyrobów medycznych. Studia: staż i szkolenie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley-Haas School of Business, studia podoktorskie – Uniwersytet Teksański w San Antonio, staż doktorski na Uniwersytecie Napiera w Edynburgu, studia doktorskie i magisterskie –Wydział Chemiczny PW. Realizator lub główny realizator w 4 projektach badawczych MNiSW i NCBiR obejmujących badania i zastosowania biomedyczne elektroprzędzonych nanowłókien. Kierownik z ramienia IPPT PAN w projekcie mającym na celu utworzenie, badania niekliniczne i kliniczne oraz wdrożenie onkologicznego implantu urologicznego.

Strona www: http://pmbm.ippt.gov.pl/web/Tomasz_Kowalczyk

Publikacje IPPT PAN: http://www.ippt.pan.pl/dzialalnosc-naukowa/publikacje181.html

Aktualne projekty IPPT PAN: http://www.ippt.pan.pl/projekty.html