Prelegenci

Dr Marcin Szumowski

Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics SA

Marcin Szumowski jest absolwentemem University of Massachussetts, University of Illinois i University of Nevada, gdzie uzyskał tytuły magistra i doktora oraz MBA. Od 2012 roku jest współtwórcą i prezesem zarządu OncoArendi Therapeutics SA, innowacyjnej spółki biotechnologicznej, która koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju nowych leków drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób nowotworowych i chorób układu oddechowego. Na rozwój leków Spółka pozyskała ponad 230 milionów złotych, zarówno od inwestorów prywatnych, jak również z licznych grantów i dotacji. OncoArendi zatrudnia obecnie ponad 70 osób i jest jedną z dwóch polskich firm biotechnologicznych, która posiada kandydata na nowy lek w fazie rozwoju klinicznego.

Wcześniej Marcin Szumowski współtworzył, notowaną od 2014 r. na GPW, Medicalgorithmics SA, gdzie w latach 2005-2011 pełnił funkcję CEO i był odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz uczestniczył we wprowadzeniu na rynek pierwszych produktów w Europie i w USA.

Marcin Szumowski ma ponad dwudziestoletnie doświadczenia w zarządzaniu projektami badawczymi i inwestycyjnymi w branży biotechnologicznej oraz diagnostyki medycznej. Prowadził ponad 40 projektów B+R o łącznym budżecie ponad miliard złotych. Współtworzył lub zarządzał wieloma start-upami technologicznymi w obszarze Life Science. Marcin Szumowski współtworzył platformę transferu technologii dla klastra bio-tech-med w województwie mazowieckim, utworzonego wokół inwestycji w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Marcin Szumowski jest członkiem międzynarodowej sieci eksperckiej – GLG Institute oraz uczestniczył w trzech niezależnych panelach eksperckich, doradzających Komisji Europejskiej w ocenie Inicjatywy Leków Innowacyjnych (ang. Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking – IMI JU) w latach 2012-2013 i 2016-17, i jest współautorem trzech opublikowanych przez KE raportów dot. IMI.