Prelegenci

Hanna Piotrzkowska-Wróblewska

ZAKŁAD ULTRADŹWIĘKÓW, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI, PAN

Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska w 2006 roku ukończyła wydział Elektroniki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od 2007 roku związana jest z Zakładem Ultradźwięków, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2013 uzyskała stopień doktora, w dziedzinie elektronika, broniąc rozprawę pt.: ”Wyznaczanie parametrów akustycznych skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości”. Obecnie jej działalność naukowa skupia się na zastosowaniu ultrasonografii ilościowej w diagnostyce i monitorowaniu skutków leczenia chorób nowotworowych piersi oraz tarczycy. Wyniki prac zespołu, w którym pracuje, prezentowane były na wielu konferencjach jak również zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym.