Prelegenci
Ireneusz-Grudzinski

Ireneusz P. Grudziński

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Ireneusz P. Grudziński, kierownik Katedry Toksykologii Stosowanej i Zakładu Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Farmaceuta toksykolog. Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Od ponad 25 lat prowadzi badania naukowe w zakresie biochemii toksykologicznej i toksykologii molekularnej, radiotoksykologii, toksykometrii i nanotoksykologii. Specjalista w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Uczestniczył w licznych projektach badawczych dotyczących bezpieczeństwa przedklinicznego i rynkowego produktów leczniczych. Aktualnie koordynator międzynarodowego konsorcjum realizującego program rozwoju innowacyjnych nanomateriałów magnetycznych w ramach European Innovative Research and Technological Development Projects in Nanomedicine.