Prelegenci
Izabela Sabała

Izabela Sabała

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Dr Izabela Sabała ukończyła biologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia doktoranckie na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali. Od 2002 roku pracuje na stanowisku badacza w MIBMIK w Warszawie.

Zespół dr Izabeli Sabały zajmuje się wykorzystaniem enzymów do zwalczania bakterii, w szczególności gronkowca złocistego. Prace badawczo-rozwojowe oparte są na prowadzonych przez zespół szczegółowych analizach biochemicznych i strukturalnych, które pozwalają nie tylko na zrozumienie mechanizmów działania i regulacji aktywności tych enzymów, ale także na przeprowadzenie ich efektywnej inżynierii. Dotychczasowe działania dedykowane były enzymom z rodziny M23 o wyjątkowych właściwościach eliminowania gronkowca z różnych środowisk. Jeden z opracowywanych enzymów, Aurezyna, uzyskał międzynarodową ochronę patentową i jest obecnie na etapie zaawansowanych prac wdrożeniowych w kilku zastosowaniach, m.in. w praktyce laboratoryjnej oraz do dekontaminacji różnego rodzaju powierzchni. Osiągnięcia zespołu zostały docenione przyznaniem nagród zarówno naukowcom (IMPULS – 2015, Innowacja jest kobietą – 2016), jak i ich wynalazkom (Srebrny medal na międzynarodowych targach wynalazków iENA w Norymberdze – 2016). Zespół Dr Izabeli Sabały kontynuuje badania nad zaawansowanymi zastosowaniami enzymów bakteriolitycznych, m.in. w nowoczesnych opatrunkach.

Więcej informacji na:
www.iimcb.gov.pl
www.aurezyna.com