Prelegenci
Jerzy Pieczykolan

Jerzy Pieczykolan

CELON PHARMA S.A.

Kierownik Działu Badań Przedklinicznych w Celon Pharma S.A. Absolwent Wydziału Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskał tytuł doktora w obszarze biologii molekularnej.

Jerzy Pieczykolan posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym oraz szerokie doświadczenie w kierowaniu wieloma projektami badawczo-rozwojowymi.

Od 2005 r. związany z firmą Adamed gdzie przez ostatnie lata kierował działem badawczym odpowiadając za nadzór i realizację projektów B+R i powołanie konsorcjów badawczych dla realizowanych projektów. Stworzył podwaliny i koncepcje naukowe dla kolejnych projektów badawczych z dziedziny onkologii realizowanych przez B+R Adamed tj.: 3CLA, NCAPT, BIOCON, MANTOREYE, ONCOTRAIL.

Wykładowca akademicki na wydziale Biotechnologii KUL JPII oraz w ramach kursu – Research Management Course – prowadzonego dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2015 – Kierownik Działu Badań Przedklinicznych w Celon Pharma S.A. gdzie odpowiada za rozwój innowacyjnego pipeline spółki oraz wdrażanie do badań klinicznych projektów z obszaru: metabolizmu, onkologii, neurologii oraz chorób zapalnych. Współodpowiedzialny za opracowanie koncepcji Centrum Badawczo Rozwojowego Celon Pharma, odpowiedzialny za tworzenie konsorcjów naukowych oraz współpracę z ośrodkami zewnętrznymi.

Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji partneringowych – BIO International, szkoleń z obszaru management oraz project management, członek American Association for Cancer Research.

Autor 9 patentów międzynarodowych oraz współautor 2 polskich zgłoszeń patentowych i publikacji naukowych.

Linki:
http://celonpharma.com/b-r/pipeline/
http://celonpharma.com/b-r/projekty/
http://celonpharma.com/b-r/publikacje/