Prelegenci

Justyna Czarnecka

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMIK)

Dr inż. Justyna Czarnecka ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, a następnie obroniła pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie biznesowe zdobywała, pracując w firmach Blirt S.A. oraz wydawnictwie North Press Michał Dzióbek. Obecnie pracuje w zespole prof. Bujnickiego w Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2015 roku Justyna Czarnecka zarządza pracą laboratoryjną w ramach projektu PBS finansowanego z NCBiR oraz uczestniczy w komercjalizacji opracowywanej technologii. W pracy naukowej skupia się na szeroko pojętej inżynierii białka, badaniach strukturalnych oraz technologii wyciszania genów.