Prelegenci
Łukasz Tymecki

Łukasz Tymecki

UNIWERSYTET WARSZAWSKI – WYDZIAŁ CHEMII

Dr hab., adiunkt naukowy, członek Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu Miniaturyzacji i Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Pracownik Wydziału Chemii UW. Chemik Analityk. Konstruktor miniaturowych przepływowych systemów analitycznych do oznaczania substancji istotnych z medycznego punktu widzenia. Aktualnie zaangażowany w rozwój projektu autonomicznego urządzenia umożliwiającego zdalną kontrolę zabiegu hemodializy w czasie rzeczywistym.

Informacje o prezentowanym projekcie: http://zama.chem.uw.edu.pl/pHDm

e-mail: luktym@chem.uw.edu.pl