Prelegenci
Lewandowska-Szumiel

Małgorzata Lewandowska-Szumieł

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Małgorzata Lewandowska-Szumieł, prof. dr hab. nauk medycznych, FBSE członek EU Nominating Committee – Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society (TERMIS), European Society for Biomaterials – status “Fellow, Biomaterials Science and Engineering” (FBSE) from International Union of Societies of Biomaterials Science and Engineering, członek założyciel i aktualny członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych, członek Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

Pracuje w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii – Pracownia Inżynierii Tkankowej oraz w Laboratorium Badawczym Banku Komórek WUM, którym kieruje.

Realizuje prace badawcze z zakresu inżynierii tkankowej. W szczególności nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, opracowywaniem nowych systemów do transplantacji komórek z wykorzystaniem biomateriałów i konstrukcji trójwymiarowych, analizą odpowiedzi komórek na czynniki fizyczne w hodowli oraz konstruowaniem nisz tkankowych w oparciu o hodowle mieszane in vitro. Jej dorobek naukowy i patentowy koncentruje się wokół oryginalnych systemów inżynierii tkankowej.