Prelegenci
Marcin-Szumowski

Marcin Szumowski

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

Marcin Szumowski jest twórcą start-upów technologicznych. Marcin ukończył University of Illinois w USA (doktorat, MBA). Od powrotu do Polski w 2001 roku, zajmuje się finansowaniem działalności B+R, rozwojem nowych technologii i ich transferem do gospodarki oraz promowaniem polskich wynalazków i myśli technologicznej za granicą.

Z kilku stworzonych firm, do tej pory największym sukcesem zakończyła się jego przygoda z Medicalgorithmics SA, którą założył wspólnie z Markiem Dziubińskim w 2005 roku. Obecnie wyceniana jest na GPW na 1,2 miliarda złotych a z technologii PocketECG korzystają setki tysięcy pacjentów kardiologicznych na czterech kontynentach. Marcin jest współtwórcą BTM Mazowsze, spółki klastrowej zajmującej się transferem technologii i komercjalizacją wyników badań naukowych oraz inwestorem w fundusz wcześniej fazy (LSI) inwestujący w polskie wynalazki i małe firmy technologiczne. Od 2012 r. Marcin Szumowski jest prezesem i CEO oraz pierwszym inwestorem OncoArendi Therapeutics SA, nowej polskiej firmy biotechnologicznej (drug discovery). Spółka obecnie zatrudnia 60 osób i w tym roku rozpocznie badania kliniczne dla swojego najbardziej zaawansowanego kandydata na lek w chorobach układu oddechowego.

Dla rozwijanych przez siebie firm Marcin pozyskał inwestorów prywatnych w wysokości ponad 50 mln złotych oraz środki publiczne w wysokości ponad 150 mln zł. Zarządzał ponad 40 projektami inwestycyjnymi i B+R o łącznej wartości ponad 250 mln euro.
Ekspert Komisji Europejskiej (Horyzont2020 i Inicjatywa Leków Innowacyjnych) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.