Prelegenci
Prof_Ratajczak

Prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak

Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  • laureat Nagrody im. Karla Landsteinera (2014);
  • laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej (2006) za odkrycie w dorosłych tkankach komórek macierzystych przypominających komórki o charakterze embrionalnym;
  • Profesor wizytujący na Kansai University w Osace (Japonia);
  • Profesor Honorowy Uniwersytetu Ji Nan (Guangzhou, China);
  • laureat Nagrody Śniadeckiego przyznawanej przez Polską Akademię Nauk (2005).

Prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak jest członkiem American Society of Hematology, American Society of Cancer Research, International Society of Experimental Hematology oraz Polskiej Akademii Umiejętnosci.

Redaktor Naczelny Stem Cell Reviews and Reports, edytor Leukemia, Stem Cells,  Journal of Applied Genetics, Journal of Cancer Stem Cells Research, Clinical and Translational Medicine oraz Cell Transplantation.

Obecnie związany z Zakładem Medycyny Regeneracyjnej WUM, Centrum Badań Przedklinicznych.

Główne osiągnięcia:

  • odkrycie w dorosłych tkankach komórek macierzystych o charakterze embrionalnym (VSELs);
  • wykazanie po raz pierwszy zjawiska transferu horyzontalnego cząsteczek RNA oraz białek pomiędzy komórkami przy udziale mikrofragmentów błonowych;
  • wyjaśnienie udziału składowych układu dopelniacza oraz bioaktywnych lipidów w procesach mobilizacji i wszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych;
  • rola nukleotydów zewnątrzkomórkowych w procesach migracji komórek macierzystych oraz komórek nowotworowych.

http://www.medycynaregeneracyjna.wum.edu.pl/node/91

http://konferencjacept.wum.edu.pl/cloud/zaklad-medycyny-regeneracyjnej-wum.pdf

https://4bscm.wum.edu.pl