Prelegenci
prof Krystian Jażdżewski

Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

Zakład Medycyny Genomowej WUM/Centrum Nowych Technologii UW

Celem badań zespołu Prof. Krystiana Jażdżewskiego jest znalezienie zmian genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczenie i rozwój nowotworów człowieka. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, w tym sekwencjonowanie nowej generacji, poszukujemy w genomie człowieka mutacji predysponujących do powstawania nowotworów.
Równocześnie badamy funkcję nowych genów z klasy regulatorowych RNA, w tym mikroRNA, których zaburzona ekspresja lub sekwencja może prowadzić do zmian molekularnych inicjujących proces nowotworzenia. Analizując we krwi poziom ekspresji związanych z nowotworami mikroRNA, jesteśmy w stanie znacznie wcześniej postawić diagnozę, często również określić możliwą odpowiedź terapeutyczną, co stanowi podstawę medycyny spersonalizowanej. Zespół ma charakter interdyscyplinarny – pracują w nim lekarze, genetycy, biolodzy molekularni i bioinformatycy.