Prelegenci

Prof. Michał Dadlez

Kierownik Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN

Profesor Michał Dadlez zajmuje się zastosowaniem metod spektrometrii mas w badaniach z dziedziny biomedycyny. Jest wpółautorem około 130 publikacji naukowych.

https://www.ibb.waw.pl/pl/uslugi/srodowiskowe-laboratorium-spektrometrii-mas