Prelegenci
prof-dr-hab-med-Sławomir-Majewski

Sławomir Majewski

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Prof. Sławomir Majewski jest specjalistą z dermatologii oraz z alergologii. Jest kierownikiem Katedry Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). W latach 2008-2016 pełnił funkcję prorektora WUM ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w ostatnim okresie kadencji pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Transferu Technologii WUM. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Autor lub współautor ponad 400 artykułów naukowych (indeks cytowań = 6500, indeks H = 36). Był kierownikiem kilkunastu krajowych grantów naukowych (KBN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz międzynarodowych (np. COPERNICUS). Prof. Majewski ma duże doświadczenie w obszarze współpracy „ nauka-biznes”. Był członkiem Rady Europejskich Badań Medycznych (European Medical Research Councils, EMRC), koordynatorem w Polsce europejskich projektów EPIDERM, EHR4CR (IMI- Innovative Medicines Initiative) oraz ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). Przez wiele lat był ekspertem Merck USA, a w latach 2006-2008 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Sterującego w badaniach FUTURE II nad pierwszą szczepionką przeciw wirusom HPV, wywołującym m.in. raka szyjki macicy. Prof. Majewski był Dyrektorem Medycznym (obecnie jest dyrektorem w Radzie Nadzorczej) kanadyjskiej firmy Helix BioPharma (oraz jej spółki-córki – Helix Immuno Oncology w Polsce), która jako pierwsza na świecie wprowadza unikatową technologię Tumor Defense Breaker ® oraz technologię CAR-T do leczenia litych nowotworów (m.in. raka płuca i trzustki).