Prelegenci
Tadeusz Palko

Tadeusz Pałko

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Prof. Tadeusz Pałko jest wybitnym specjalistą inżynierii biomedycznej
w skali światowej. Studia ukończył w 1965 r. z wyróżnieniem na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. Stopnie nauk technicznych: dr 1974 r., dr hab. 1985 r., tytuł prof. 1992 r. W latach 1976 i 1981 odbył staże w USA. W latach 1991-2012 był dyrektorem Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej. Pracował też w instytutach medycznych i przez wiele lat był konsultantem naukowym Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

Uczestniczy w pracach wielu organizacji naukowych krajowych i międzynarodowych zajmujących się inżynierią biomedyczną m.in.: IFMBE, IOMP, ACCE. Obszar osiągnięć prof. T. Pałko obejmuje techniki odbioru i przetwarzania sygnałów oraz budowę elektronicznej aparatury medycznej do monitorowania rytmu serca, oznaczenia parametrów hemodynamicznych oraz do gazometrii krwi i gazów oddechowych. Z tego zakresu posiada ok. 600 publikacji i 17 patentów w tym jeden patent USA. Był promotorem 15 zakończonych doktoratów. Kierował wieloma (ponad 15) grantami naukowymi m.in.: KBN, MNiSW i NCBiR. Wyniki jego licznych prac badawczych znalazły zastosowanie w praktyce klinicznej oraz były wdrożone przemysłowo m.in. elektrody do długotrwałego monitorowania EKG, kardiotachomonitory, reografy, stereotaktyczne manipulatory wieloczynnościowe dla usprawniania operacji laparaskopowych, spektrometry impedancyjne do charakteryzacji tkanek oraz nowatorskie czujniki do nieinwazyjnej gazometrii krwi tętniczej. Za te osiągnięcia uzyskał wiele nagród i odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski (1999 r.) oraz Oficerski OOP (2014 r.). Obecnie jest Konsultantem Krajowym Ministra Zdrowia w dziedzinie Inżynierii Medycznej, Przewodniczącym Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP, Koordynatorem realizacji okresu operacyjnego projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Politechniki Warszawskiej oraz członkiem Prezydium Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej i Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowania PAN.