Prelegenci
Tadeusz Wierzchom

Tadeusz Wierzchoń

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, od 1998 roku profesorem zwyczajnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (prezesem w latach 2000-2006), Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Akademii Inżynierskiej w Polsce, a także członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.

Zajmuje się tematyką badawczą z zakresu inżynierii materiałowej, w szczególności zastosowaniem metod obróbek powierzchniowych w kształtowaniu właściwości użytkowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w tym biomateriałów wykonanych z tytanu i jego stopów, także z pamięcią kształtu, stali i polimerów oraz kompozytów polimerowych stosowanych w medycynie, m. in. na implanty kardiologiczne, kostne i instrumentarium medyczne oraz konstruowaniem urządzeń do realizacji tych procesów. Obecnie prace w zakresie biomateriałów dotyczą m.in. kształtowania właściwości elementów pompy wirowej protezy serca, rozwiązań materiałowych implantu stawu biodrowego, zastawki serca, w przypadku których zastosowano innowacyjne, opracowane w Zespole badawczym i opatentowane nie tylko w kraju, metody inżynierii powierzchni, gwarantujące ich trwałość i niezawodność poprzez wzrost odporności korozyjnej, właściwości mechanicznych oraz kontrolowaną aktywność biologiczną.

www.inmat.pw.edu.pl