Potencjał naukowy

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Centrum Badań Przedklinicznych (CBP)  jest laboratorium środowiskowym i zapleczem badawczym dla jednostek klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zewnętrznych ośrodków współpracujących, zainteresowanych innowacyjnymi projektami badawczymi. Celem Centrum jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej.

CBP to prężny ośrodek nowoczesnej medycyny na poziomie światowym, rozwijający własne pomysły i technologie w oparciu o osiągnięcia nowoczesnej medycyny światowej, jak również, umożliwiający rozwój badań w innych ośrodkach naukowych kraju. CBP współpracuje z pozostałymi jednostkami tworzącymi Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) oraz innymi ośrodkami nauk przedklinicznych i klinicznych w kraju.

W laboratoriach CBP pracuje ok. 260 naukowców, którzy mają odpowiednie warunki do tworzenia najbardziej innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Dzięki najnowocześniejszej aparaturze laboratoryjnej i wybitnemu potencjałowi naukowemu CBP WUM jest wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwoju badań podstawowych i technologii ukierunkowanych na zastosowania praktyczne, unowocześnianie metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Laboratorium jest także miejscem wymiany idei i doświadczeń pomiędzy klinicystami a przedstawicielami nauk podstawowych prowadzącymi badania kliniczne.

Centrum prowadzi badania nad najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi.  W obszarze działania CBP WUM leży wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów rozwoju schorzeń stanowiących największy problem współczesnej medycyny, badanie właściwości leków, opracowywanie nowych metod profilaktycznych i terapeutycznych.

Laboratoria CBP WUM prowadzą interdyscyplinarne badania chorób układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia.

W ramach CBP utworzono 13  nowoczesnych laboratoriów:

 • Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii.
 • Laboratorium Farmakodynamiki.
 • Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.
 • Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej.
 • Laboratorium Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.
 • Laboratorium Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.
 • Laboratorium Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.
 • Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.
 • Laboratorium Biochemii i Chemii Klinicznej.
 • Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.
 • Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej.
 • Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.
 • Laboratorium Chorób Metabolicznych Wątroby.