Potencjał naukowy

Centra naukowe

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

czytaj więcej

Centrum Neurobiologii IBD PAN

czytaj więcej

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

czytaj więcej

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

czytaj więcej

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

czytaj więcej

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

czytaj więcej

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych UW

czytaj więcej

Pracownia Chemii 11c i 15o UW

czytaj więcej

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

czytaj więcej

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

czytaj więcej