Potencjał naukowy

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

W ramach projektu CePT, na Politechnice Warszawskiej utworzono Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej (BIOFIM)

Celem BIOFIM jest wykorzystanie nauk fizycznych i technicznych do modelowania procesów i układów tkankowo-narządowych w stanach fizjologii i patologii oraz rozwój nowoczesnych metod i technik instrumentalnych dla potrzeb medycyny, w szczególności w badaniach przedklinicznych. BIOFIM jest stowarzyszone merytorycznie z Centrum Nanomateriałów w zakresie badań, projektowania i wytwarzania oraz charakteryzacji biomateriałów i struktur tkankowych, a także rozwoju technologii i procedur medycznych wspomaganych metodami instrumentalnymi.

Centrum działa w oparciu o 8 laboratoriów:

 • Laboratorium projektowania i wytwarzania biomateriałów (IM).
 • Laboratorium sztucznych narządów ruchu, biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej (IP).
 • Laboratorium sztucznych narządów i modelowania procesów metabolicznych (IChiP).
 • Laboratorium sensorów, metod ultradźwiękowych i pomiarów słabych sygnałów (Mchtr).
 • Laboratorium miniaturowych systemów analitycznych (Ch).
 • Laboratorium elektroniki, informatyki medycznej i bioinformatyki (EiTI).
 • Laboratorium aparatury radiologicznej, dozymetrii i nanodozymetrii (Mchtr).
 • Laboratorium komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej (E).
 • Laboratorium hybrydowego modelowania układu krążenia i układu oddechowego (Mchtr).

a także:

 • Centrum Bio-nanomateriałów – CB, utworzone przez IPPT – PAN i IWC – PAN oraz PW
 • Laboratorium wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów (IM).

Główne obszary tematyczne programu badawczego Centrum:

 • Materiały na implanty i biomateriały do leczenia lub regeneracji tkanek.
 • Metody badań i obrazowania właściwości tkanek.
 • Modelowanie procesów biologicznych oraz wytwarzanie instrumentalnych technologii medycznych.
 • Opracowanie i wdrożenie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz testowanie urządzeń w obszarze diagnostyki i terapii układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i układu oddechowego a także dla celów onkologii.

Usługi badawcze Centrum BIOFIM:

 • Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych.
 • Konsultacje naukowe.
 • Udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych.
 • Wdrożenia opracowanych technologii obróbek jarzeniowych w tym modyfikacji powierzchni biomateriałów metalicznych i polimerowych wraz z możliwością wykonywania urządzeń do ich realizacji.
 • Wdrożenie opatentowanego czujnika elektrochemicznego samopolaryzującego do nieinwazyjnego pomiaru prężności tlenu we krwi i gazach oddechowych.
 • Opracowanie nowych metod i technik w obszarze diagnostyki serca i naczyń.
 • Badanie nanomateriałów w terapii i diagnostyce nowotworowej z wykorzystaniem systemów lab-on-a-chip.