Archiwum dla: Lipiec, 2017

Inkubator Innowacyjności+

Warszawskiemu  Uniwersytetowi  Medycznemu,  działającemu w ramach konsorcjum z Synergia –WUM sp. z o.o. i IBAketria sp. z o.o.,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 stycznia 2017 roku,  przyznał środki finansowe w kwocie 3 mln zł w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.