Zaloguj się

Aktualności

CePT pozyskał ponad 26 mln na zwiększenie zakresu usług i badań świadczonych dla przedsiębiorstw

6 lutego 2018 roku podpisano umowę dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. W spotkaniu uczestniczyli Rektor prof. Mirosław Wielgoś i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło oraz Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Projekt będzie realizowany przez […]

Projekt CePT II otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich

19 października 2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt. „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN . Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na listopad […]

Panda 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami Projektu CePT uczestniczy w realizacji umowy  o wykonanie i finansowanie Projektu Panda2 , którego celem jest wsparcie kosztów utrzymania gotowości infrastruktury badawczej. Umowa została zawarta w 2016 roku ma okres  4 lat. Dofinansowanie w pierwszym roku realizacji umowy wynosi  ok. 4,4 mln zł. Zgodnie z założeniami NCBiR  cyt. program […]

Kontrakt Terytorialny

Projekt pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT2  obejmujący zakup aparatury naukowo –badawczej o wartości około 45 mln,  znalazł się w załączniku 5b do Kontraktu terytorialnego pn. „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”. W związku z powyższym,  Konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu […]

Inkubator Innowacyjności+

Warszawskiemu  Uniwersytetowi  Medycznemu,  działającemu w ramach konsorcjum z Synergia –WUM sp. z o.o. i IBAketria sp. z o.o.,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 stycznia 2017 roku,  przyznał środki finansowe w kwocie 3 mln zł w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.