Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Nanomedycyna

  1. Radykalna poprawa diagnostyki:
    • Doprowadzenie do sytuacji, gdy nawet jedna komórka rakowa w organizmie da wystarczający sygnał dla jej detekcji. Oprócz tego, znaczna poprawa rozdzielczości przestrzennej w detekcji zmian chorobowych.
  1. Celowane leki:
    • Nanonośniki dostarczają leki, szczególnie przeciwnowotworowe, dokładnie w obszar nowotworu i wydzielają leki w zaprogramowany sposób. Przekraczają bariery w organizmie, jak Blood/Brain, membrany nerek, bariery w uchu. Poprawa diagnostyki i zastosowanie celowanych leków doprowadzi do rewolucji w onkologii: interwencja chirurgiczna będzie konieczna tylko w nielicznych wypadkach. Komórki nowotworowe zostaną szybko zidentyfikowane i zlikwidowane.
  1. Regeneracja tkanek:
    • Liczne badania pokazują, że nanotechnologia potrafi stworzyć rusztowania (scaffoldy), po których wspinają się komórki organizmu, odbudowując tkanki, np. włókna nerwowe, naczynia krwionośne i tkankę kostną. Odziaływania komórek i białek z nanosturkturami to obszar nano-bio technologii.