Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Obszary badawcze

Prowadzimy prace badawcze m.in. w obrębie fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, nanomedycyny, inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej, genomiki, neurobiologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, farmakodynamiki, farmakogenomiki i farmakognozji. Badania realizowane są na trzech poziomach: badania podstawowe, badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i nowych podejść terapeutycznych.

W programie badawczym CePT wyodrębniono pięć obszarów badawczych, które wzajemnie się uzupełniają, tworząc funkcjonalną i spójną całość. W każdym z obszarów zostały zdefiniowane szczegółowe zagadnienia.

Badania podstawowe nad istotą najważniejszych chorób cywilizacyjnych
czytaj więcej
Nowe metody diagnostyczne
Nowe metody diagnostyczne
czytaj więcej
Nowe podejścia terapeutyczne
czytaj więcej
Medycyna regeneracyjna
czytaj więcej
Nanomedycyna
Nanomedycyna
czytaj więcej