Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Medycyna regeneracyjna

Prace badawcze dotyczące optymalizacji namnażania i wykorzystania w badaniach przedklinicznych oraz klinicznych zarówno wczesnych rozwojowo komórek macierzystych izolowanych z dorosłych tkanek, jako komórek bardziej już zróżnicowanych odtwarzających uszkodzone tkanki, przy jednoczesnym opracowaniu protokołów mających na celu wykorzystanie ich efektów parakrynnych:

  1. Optymalizacja metod wykorzystania w medycynie regeneracyjnej wczesnych rozwojowo komórek macierzystych obecnych w tkankach izolowanych od osobników dorosłych w leczeniu szeregu schorzeń np. oparzeń powłok skórnych, trudno gojących się owrzodzeń skóry, schorzeń układu krwiotwórczego, uszkodzeń mięśnia sercowego, wątroby oraz niektórych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.
  2. Optymalizacja wykorzystania mikrofragmentów błonowych (ang. extracellular microvesicles; ExMVs) w medycynie klinicznej, diagnostyce oraz przemyśle kosmetycznym.
  3. Opracowanie postępowań terapeutycznych mających za zadanie spowolnienie procesów starzenia poprzez stworzenie nowej platformy leczniczej tzw. farmakologii komórek macierzystych.
  4. Optymalizacja wykorzystania mikrofragmentów błonowych (ang. extracellular microvesicles; ExMVs) w diagnostyce nowotworów.
  5. Wykorzystanie zdobyczy nanotechnologii w medycynie regeneracyjnej.
  6. Rola bioaktywnych lipidów oraz nukleotydów zewnątrzkomórkowych w procesach mobilizacji oraz wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych.
  7. Rola sygnałowania somototropowego w procesach starzenia.
  8. Rola hormonów przysadkowych w patogenezie nowotworów.