Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Projekty innowacyjne

Biomedycyna i biotechnologia dla wielu są synonimem innowacji. CePT koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych.

Aktualnie prowadzone innowacyjne badania:

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
czytaj więcej
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)
czytaj więcej
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
czytaj więcej
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (IBIB PAN)
czytaj więcej
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (IBD PAN)
czytaj więcej