Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Nowe podejścia terapeutyczne

  1. Badania w zakresie nowych związków chemicznych aktywnych biologicznie,w kontekście nowych metod leczenia m.in. chorób układu krążenia, układu nerwowego, nowotworów i uszkodzeń biostruktur, cukrzycy, chorób wywołanych defektem funkcjonowania, a także uzależnień oraz  zaburzeń uczenia się i pamięci.
  2. Nowe biotechnologie oparte o genomikę, biologię molekularną i mikrobiologię dla medycyny i ochrony środowiska.
    • Coraz doskonalsze metody analizy DNA pozwalają na kompleksową diagnostykę molekularną i ocenę ryzyka wystąpienia choroby. Zostaną one przez nas wykorzystane do zdefiniowania nowych, genetycznych markerów świadczących o predyspozycji do rozwoju cukrzycy, chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych.
  1. Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów funkcjonalnych przeznaczonych do zastosowania w medycynie w celu terapeutycznej zmiany właściwości tkanek narządów układu krążenia, układu nerwowego i innych.
    • Głównym celem projektów realizowanych w tym obszarze badań jest opracowanie i wdrożenie do praktyki medycznej biomateriałów implantacyjnych, które poprzez swoją strukturę i właściwości fizyko-chemiczne upodobniają się do materiałów biologicznych oraz opracowanie nowych konstrukcji nośnych dla komórek, które pozwolą na formowanie się nowych tkanek z wyizolowanych komórek.