Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Nowe metody diagnostyczne

  1. Chemiczno-fizyczne i biologiczne wskaźniki dla diagnostyki biomedycznej w chorobach układu krążenia, układu nerwowego, w nowotworach i uszkodzeniach tkanek – nanomedycyna.
    • Projekty z obszaru nanomedycyny zmierzają do rinnowacji w diagnostyce medycznej poprzez zastosowanie zdobyczy nanotechnologii. Technologie diagnostyczne, w tym metody in-vitro, są stosunkowo szybko komercjalizowane, i to nie tylko przez duże koncerny, ale też przez małe i średnie firmy. Rozwój diagnostyki medycznej w ramach konsorcjum CePT tworzy warunki sprzyjające dla przyciągania w rejon Kampusu Ochota inwestorów zainteresowanych tworzeniem firm i miejsc pracy z obszaru diagnostyki medycznej.
  1. Nowe metody badań i obrazowania właściwości komórek, tkanek i narządów w chorobach układu krążenia, układu nerwowego, w nowotworach i uszkodzeniach tkanek – doskonalenie technik obrazowania.
    • Mają na celu wzmocnienie potencjału diagnostycznego w zakresie technik mikroskopowych, doskonalenie i zwiększenie bezpieczeństwa obrazowania rentgenowskiego oraz wzmocnienie potencjału w zakresie diagnostyki opartej o metody analityki chemicznej.
  1. Nowe metody programowania i modelowania procesów biologicznych w układzie krążenia, układzie nerwowym i uszkodzenia tkanek – modelowanie numeryczne.
    • Badania w zakresie wieloskalowego modelowania komputerowego to modelowanie procesów zachodzących na różnych poziomach w strukturach hierarchicznych, przy czym każdy z nich modelowany jest przy pomocy dostosowanych dla niego narzędzi numerycznych. Modelowanie komputerowe pozwala na przełożenie informacji pobieranej w procesie diagnostyki i charakteryzacji na informacje o procesach zachodzących w tkankach i tworzenie modeli zjawisk z wykorzystaniem wyników badań podstawowych.