Potencjał naukowy

Pracownia Chemii 11c i 15o UW

Pracownia 11C i 15O jest laboratorium radiofarmaceutycznym, wytwarzającym substancje znakowane izotopowo, wykorzystywane w technikach obrazowania molekularnego do tworzenia nowych metod diagnostycznych w leczeniu chorób cywilizacyjnych (onkologia, neurologia, kardiologia), badaniu procesów fizjologicznych i mechanizmów molekularnych zamian chorobowych oraz w badaniach przedklinicznych i klinicznych nowych leków.

Wśród efektów przeprowadzonych w Pracowni 11C i 15O prac badawczo-rozwojowych na szczególną uwagę zasługują prace związane z:

 • Obrazowaniem niedotlenienia u małych zwierząt z 18F-fluoromizonidazolem;
 • Syntezą 11C-metioniny poprzez jodowanie w fazie gazowej przy użyciu modułu syntezy Synthra MeIPlus;
 • Produkcją radioizotopów medycznych do diagnostyki PET

Aparatura wykorzystywana w Pracownii 11C i 15O:

 • Moduły syntezy związków 11C
 • Moduły syntezy związków 15O
 • Sprzęt do kontroli jakości radiofarmaceutyków

Możliwości współpracy: Z uwagi na interdyscyplinarny profil działalności oferta Pracowni  jest skierowana do podmiotów zainteresowanych zastosowaniem pozytonowej tomografii emisyjnej w badaniach przedklinicznych.

 

 

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

 • Dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET.
 • Opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia.
 • Prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi.
 • Obrazowanie PET/CT/SPECT  małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory  laminarne itp.).
 • Pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.