Potencjał naukowy

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych UW

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych specjalizuje się w optymalizacji i udostępnianiu aplikacji na systemach obliczeniowych, prowadzeniu obliczeń wielkoskalowych, pracy nad nowymi wydajnymi modelami obliczeń równoległych na systemach HPC (High Performance Computing) oraz wsparciem w zakresie technik analizy wizualnej oraz przetwarzania ogromnych zbiorów danych biomedycznych.

Wśród efektów badań przeprowadzonych w Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych prac badawczo-rozwojowych na szczególną uwagę zasługują prace związane z:

  • Nowatorskimi metodami inżynierii tkankowej wspomagającymi gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł.
  • Nowatorską metodą czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej.
  • Integracją wielomodalnych informacji dynamicznych, obrazowych i funkcjonalnych w diagnostyce i planowaniu terapii kończyny dolnej.

Sprzęt wykorzystywany w Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych:

  • System obliczeniowy NOSTROMO (składający się z jednostki obliczeniowej IBM Blue Gene/Q wyposażonej w 1024 węzły obliczeniowe).
  • System klastrowy o architekturze asymetrycznej dla zastosowań typu współbieżnego i wizualizacji.
  • System serwerów pamięci masowej.