Potencjał naukowy

Politechnika Warszawska

Informacje o Konsorcjancie

Na Politechnice Warszawskiej (PW) w latach 2009-2014 utworzono w strukturze rozproszonej na 8  Wydziałach Chemiczny – Ch, Inżynierii Chemicznej i Procesowej – IChiP, Inżynierii Materiałowej -IM, Elektroniki i Technik Informacyjnych – EiTI, Elektryczny – E, Mechatroniki – Mchtr, Inżynierii Produkcji – IP, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – MEL)  Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej – BIOFIM  składające się z:

 • dziewięciu otwartych laboratoriów CePT-PW tworzących bazę do prowadzenia prac naukowo badawczych z zakresu fizyki i inżynierii biomedycznej:
 1. Laboratorium projektowania i wytwarzania biomateriałów. (IM) – Prof. Tadeusz Wierzchoń (twierz@inmat.pw.edu.pl).
 2. Laboratorium sztucznych narządów ruchu, biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej. (IP) – Prof. Tomasz Lekszycki (t.lekszycki@wip.pw.edu.pl).
 3. Laboratorium sztucznych narządów i modelowania procesów metabolicznych. (IChiP) – Prof. Tomasz Sosnowski  (T.Sosnowski@ichip.pw.edu.pl).
 4. Laboratorium sensorów, metod ultradźwiękowych i pomiarów słabych sygnałów. (Mchtr) – Prof. Tadeusz Pałko i Prof. Krzysztof Kałużyński (k.kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl).
 5. Laboratorium miniaturowych systemów analitycznych. (Ch) – Prof. Artur Dybko (dybko@ch.pw.edu.pl).
 6. Laboratorium elektroniki, informatyki medycznej i bioinformatyki. (EiTI) – Prof. Piotr Bogorodzki (p.bogorodzki@ire.pw.edu.pl).
 7. Laboratorium aparatury radiologicznej, dozymetrii i nanodozymetrii. (Mchtr) – Prof. Natalia Golnik (golnik@mchtr.pw.edu.pl).
 8. Laboratorium komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej. (E) – Prof. Jacek Starzyński (jacek.starzynski@ee.pw.edu.pl).
 9. Laboratorium hybrydowego modelowania układu krążenia i układu oddechowego. (Mchtr) – Prof. Tadeusz Pałko (t.palko@mchtr.pw.edu.pl).
 • oraz Centrum Bio-nanomateriałów – CB, utworzone przez IPPT – PAN i  IWC – PAN oraz PW
 1. Laboratorium wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów (IM) – Prof. Wojciech Święszkowski (wswieszk@inmat.pw.edu.pl).

Celem Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej jest wykorzystanie nauk fizycznych i technicznych do modelowania procesów i układów tkankowo-narządowych w stanach fizjologii i patologii oraz rozwój nowoczesnych metod i technik instrumentalnych dla potrzeb medycyny, w szczególności w badaniach przedklinicznych. Centrum BIOFIM jest stowarzyszone merytorycznie z Centrum Nanomateriałów w zakresie badań, projektowania i wytwarzania i charakteryzacji biomateriałów i struktur tkankowych, a także rozwoju technologii i procedur medycznych wspomaganych metodami instrumentalnymi.

Główne obszary tematyczne programu badawczego PW w CePT:

 • Materiały na implanty i biomateriały do leczenia lub regeneracji tkanek;
 • Metody badań i obrazowania właściwości tkanek;
 • Modelowanie procesów biologicznych oraz wytwarzanie instrumentalnych technologii medycznych;
 • Opracowanie i wdrożenie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz testowanie urządzeń w obszarze diagnostyki i terapii układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i układu oddechowego a także dla celów onkologii.

Strony: 1 2

Współpraca z biznesem

Oferta Centrum BIOFIM skierowana jest zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, studentów w zakresie projektowania i wytwarzania biomateriałów na implanty i do regeneracji tkanek oraz pomiarowych metod badania i obrazowania właściwości tkanek, a także modelowania procesów i układów zachodzących w tkankach i narządah organizmu.

Oferta również jest skierowana do  krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem i wytwarzaniem materiałów, w tym głównie materiałó do zastosowań medycznych, oraz opracowywaniem metod i wytwarzaniem aparatury medycznej, w szczególności do charakteryzacji tkanek technikami pomiarowymi i poprzez analizę obrazów. Hybrydowe (fizyczno – numeryczne) symulatory do modelowania fizjologicznych i patologicznych procesów zachodzących w tkankach i narządach mogą być wykorzystywane do budowy sztucznych pacjentów, służących do testowania różnego rodzaju aparatury medycznej w warunkach ustalonych i kontrolowanych, czego nie da się uzyskać w warunkach rzeczywistych, w badaniach na żywych organizmach.

Usługi badawcze Centrum BIOFIM:

 • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych,
 • konsultacje naukowe,
 • udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych,
 • wdrożenia opracowanych technologii obróbek jarzeniowych w  tym modyfikacji powierzchni biomateriałów metalicznych i polimerowych wraz z możliwością wykonywania urządzeń do ich realizacji,
 • wdrożenie opatentowanego czujnika elektrochemicznego samopolaryzującego do nieinwazyjnego pomiaru prężności tlenu we krwi i gazach oddechowych,
 • opracowanie nowych metod i technik w obszarze diagnostyki serca i naczyń,
 • badanie nanomateriałów w terapii i diagnostyce nowotworowej z wykorzystaniem systemów lab-on- a-chip.

Przykładowe projekty realizowane z partnerem biznesowym

Politechnika Warszawska współpracuje z wieloma producentami. Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki  współdziała z firmą BRASTER w zakresie opracowania termodynamicznego modelu  gruczołu piersi do symulacji stanów prawidłowych i patologicznych, w szczególności nowotworowych. Wydział Inżynierii Materiałowej współpracuje z wieloma firmami przy doskonaleniu pożądanych właściwości  materiałów, a w szczególności w warstwach powierzchniowych  (prof. T. Wierzchoń) oraz z zakresu  biomateriałów do regeneracji tkanek  (prof. W. Święszkowski). Utworzono dwie firmy typu spin-off. Wydział Elektryczny kooperuje m. in.  z firmą WASKO, a Wydział Inżynierii Produkcji z firmami rehabilitacyjnymi. Wydziały Chemiczny i Inżynierii Chemicznej i Procesowej współpracują z wieloma przedsiębiorstwami farmaceutycznymi.

Zespoły realizują szereg prac eksperckich w powiązaniu z firmami działających w obszarze wytwarzania produktów leczniczych i kosmetycznych (granty badawcze, usługi badawcze). Utworzono trzy firmy start-up.

Politechnika Warszawska zamierza w najbliższej przyszłości rozszerzyć współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się szeroko pojętą inżynierią biomedyczną, zwłaszcza z producentami implantów, aparatury medycznej (w tym dla telemedycyny) oraz biomateriałów do regeneracji tkanek.

Politechnika Warszawska posiada:

 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
 • Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej.

Komercjalizacją wyników badań naukowych powstałych na Politechnice Warszawskiej zajmują się dwie instytucje:

 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej;
 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Stosowane modele współpracy:

 • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych,
 • udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych,
 • wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki,
 • utworzenie konsorcjum,
 • usługa naukowa (wykonanie na zlecenie badań, prac B+R),
 • konsultacje naukowe,

 

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, pomysły i współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Publikacje

Bibliografia Politechniki Warszawskiej  do CePT.

 1. L. Gawrys, M. Falkiewicz, A. Pilaciński, M. Riegel, E. Piątkowska-Janko, P. Bogorodzki, T. Wolak, R. Andrysiak, L. Królicki, R. Kuliński, D. Koziorowski, P. Janik, K. Rymarczyk, A. Grabowska, L. Kaczmarek, i I. Szatkowska, „The Neural Correlates of Specific Executive Dysfunctions in Parkinson’s Disease”, Acta Neurobiologiae Experimentalis, t. 74, ss. 465–478, 2014.
 2. W. Obrębski, E. Piątkowska-Janko, B. Sawionek, J. Orzeł, B. Kossowski, K. Werys, M. Szczepankowski, P. Tor, i P. Bogorodzki, „Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących NMR. Tomografia MR hiperpolaryzowanych środków cieniujących”, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 7, ss. 7–11, 2015.
 3. P. Płoński, W. Gradkowski, I. Altarelli, K. Monzalvo, M. van Ermingen-Marbach, M. Grande, S. Heim, A. Marchewka, P. Bogorodzki, F. Ramus, i K. Jednoróg, „Multi-Parameter Machine Learning Approach to the Neuroanatomical Basis of Development Dyslexia”, Human Brain Mapping, t. 38, nr 2, ss. 900–908, 2017.
 4. R. Milner, M. Rusiniak, M. Lewandowska, T. Wolak, M. Ganc, E. Piątkowska-Janko, P. Bogorodzki, i H. Skarżyński, „Towards Neural Correlates of  Auditory Stimulus Processing: A Simultaneous Auditory Evoked Potentials and Functional Magnetic Resonance Study using an Odd-Ball Paradigm”, Medical Science Monitor, t. 20, ss. 35–46, 2014.
 5. P. Bogorodzki, E. Piątkowska-Janko, J. Szaflik, J. P. Szaflik, M. Gacek, i P. Grieb, „Mapping Cortical Thickness of the Patients with Unilateral End-Stage Open Angle Glaucoma on Planar Cerebral Cortex Maps”, Plos One, t. 9, nr 4, ss. 1–7, 2014.
 6. S. Guo, C. Lai, C. Wu, G. Cen, i P. Bogorodzki, „Conversion Discriminative Analysis on Mild Cognitive Impairment Using Multiple Cortical Features from MR Images”, Frontiers in Aging Neuroscience, t. 9, ss. 1–14, 2017.
 7. Z. Setkowicz, A. Gaździńska, J. J. Osoba, K. Karwowska, P. Majka, J. Orzeł, B. Kossowski, P. Bogorodzki, K. Janeczko, M. Wyleżoł, i S. P. Gaździński, „Does Long-Term High Fat Diet Always Lead to Smaller Hippocampi Volumes, Metabolite Concentrations, and Worse Learning and Memory? a Magnetic Resonance and Behavioral Study in Wistar”, Plos One, t. 10, ss. 1–6, 2015.
 8. M. Świątkiewicz, M. Fiedorowicz, J. Orzeł, M. Wełniak-Kamińska, P. Bogorodzki, J. Langfort, i P. Grieb, „Increases in Brain 1H-MR Glutamine and Glutamate Signals Following Acute Exhaustive Endurance Exercise in the Rat”, Frontiers in Physiology, t. 8, ss. 1–10, 2017.
 9. M. Wieteska, W. Obrębski, E. Piątkowska-Janko, B. Sawionek, i P. Bogorodzki, „Increasing the Signal to Noise Ratio in Low-Field MR Scanner at Depatment of Nuclear and Medical Electronics”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 1, ss. 133–136, 2017.
 10. K. Werys, J. Petryka-Mazurkiewicz, Ł. Błaszczyk, J. Miśko, M. Śpiewak, Ł. A. Małek, Ł. Mazurkiewicz, B. Miłosz-Wieczorek, M. Marczak, A. Kubik, A. Dąbrowska, E. Piątkowska-Janko, B. Sawionek, R. Wijesurendra, S. K. Piechnik, i P. Bogorodzki, „Cine Dyscontractility Index: A Novel Marker of Mechanical Dyssynchrony that Predicts Response to Cardiac Resynchronization Therapy”, Journal of Magnetic Resonance Imaging, t. 44, nr 6, ss. 1–10, 2016.
 11. T. Pawełczyk, E. Piątkowska-Janko, P. Bogorodzki, P. Gębski, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, N. Żurner, i A. Pawełczyk, „Omega-3 Fatty and Supplementation May Prevent Loss of Gray Matter Thickness in the Left Parieto-Occipital Cotrex in First Epi-sode Schizophrenia: A Secondary Outcome Analysis of the OFFER Randomized Con-trolled Study”, Schizophrenia Research, ss. 1–8, 2017.
 12. Domański Grzegorz, Konarzewski Bogumił, Kurjata Robert [i in.] : The Study of Radiation Damage of EPROM 2764 Memory, w: Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 31, nr 3, 2016, ss. 233-239
 13. E. Jastrzębska, E. Tomecka, I. Jesion, Heart-on-a-chip based on stem cell biology. Biosensors & Bioelectronics, 2016, 75, 67-81.
 14. E. Jastrzębska (Jędrych),M. Bulka, N. Rybicka, K. Zukowski, Analysis of the efficiency of photodynamic therapy using a microsystem for mono-, co- and mixed cultures, Sensors and Actuators B-Chemical, 2015, 221, 1356-1365.
 15. T. Pałko N. Golnik K. Pęczalski; Biomedical Engineering at the Centre for Preclinical Research and Technology L.M. Roa Romero (ed.), XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, IFMBE Proceedings 41, 1108-1110s
 16. A. Siewnicka, K. Janiszowskia, T. Pałko, P.Wnuka, Hybrid cardiovascular simulator as a tool for physical reproduction of the conditions prevailing in the apex of the heart, Biocybernetics and Biomedical Engineering Volume 36, Issue 3, 2016, p. 473-481
 17. J. Witkowska, A. Sowińska, E. Czarnowska, T. Płociński, J.Kamiński, T.Wierzchoń, Hybrid a-CNH+TiO2+TiN-type surface layers produced on NiTi shape memory alloy for cardiovascular applications, Nanomedicine (Lond.) (2017) 12(18), 2233–2244
 18. M. Tarnowski, K. Kulikowski, T. Borowski, B. Rajchel, T.Wierzchoń, Influence of amorphous carbon layers on tribological properties of polyetheretherketone composite in contactwith nitrided layer producedon Ti6Al4V titanium Allom, Diamond & Related Materials 75 (2017) 123–130
 19. Żmigrodzki J., Cygan S., Leśniak-Plewińska B., Kowalski M., and Kałużyński K., “Effect of Transmural Extent of the Simulated Infarction in a Left Ventricular Model on Displacement and Strain Distribution Estimated from Synthetic Ultrasonic Data,” Ultrasound Med. Biol., vol. 43, no. 1, pp. 206–217, 2017.
 20. Alessandrini M., Heyde B., Queiros S., Cygan S., Zontak M., Somphone O., Bernard, Sermesant M., Delingette, Barbosa, De Craene M., ODonnell M., and Dhooge J., “ Detailed Evaluation of Five H. 3D D. Speckle Tracking Algorithms Using Synthetic Echocardiographic Recordings,” IEEE Trans. Med. Imaging, vol. 35, no. 8, pp. 1915–1926, Aug. 2016.
 21. Rumiński S, Ostrowska B, Jaroszewicz J, Skirecki T, Włodarski K, Święszkowski W, Lewandowska-Szumieł M. Three-dimensional printed polycaprolactone-based scaffolds provide an advantageous environment for osteogenic differentiation of human adipose-derived stem cells. J Tissue Eng Regen Med. 2016 Sep 6. doi: 10.1002/term.2310.
 22. Kosik-Kozioł A, Costantini M, Bolek T, Szoke K, Barbetta A, Brinchmann JE, Święszkowski W. PLA short sub-micron fibers reinforcement of 3D bioprinted alginate constructs for cartilage regeneration. Biofabrication. 2017 Oct 4. doi: 10.1088/1758-5090/aa90d7
 23. Wysocki B, Maj P, Krawczyńska A, Rożniatowski K, Zdunek J, Kurzydłowski KJ, Święszkowski W. Microstructure and mechanical properties investigation of CP titanium processed by selective laser melting (SLM). Journal of Materials Processing Technology, 2017, 241, 13-23.
 24. Celikkin N, Mastrogiacomo S, Jaroszewicz J, Walboomers XF, Swieszkowski W. Gelatin methacrylate scaffold for bone tissue engineering: The influence of polymer concentration. J Biomed Mater Res A. 2017 Sep 7. doi: 10.1002/jbm.a.36226.
 25. Leś T., Markiewicz T., Osowski S., Kozłowski W., Jesiotr M. „Fusion of FISH image analysis methods of HER2 status determination in breast cancer”, Expert systems with applications, 61, ISSN 0957-4174, pp. 78 – 85, IF 2016 3.928.
 26. Latkowski T., Osowski S. „Gene selection in autism – comparative study”, Neurocomputing, 250, ISSN 0925-2312, pp. 37-44, IF 2016 3.317.

Strony: 1 2

Materiały informacyjne: