CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII CePT II

Trwa procedura uruchomienia środków z dotacji celowej na zakup aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego w części niegospodarczej dla projektu.

Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW poinformował, że Minister w dn. 21.11.2018 roku udzielił zgody na przyznanie dofinasowania wkładu własnego w części niegospodarczej projektu, w kwocie do 5 140 137,79 zł.

Obecnie została uruchomiona procedura wnioskowania o uzyskanie ww. dofinansowania.