CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII CePT II

Informacje dot. Biura CePT

Skład Biura Projektu CePT II

Beata Piekutowska
Dyrektor Biura CePT

Kierownik Projektu CePT II

beata.piekutowska@wum.edu.pl
+48 22 57 20 436

Barbara Jasińska
Specjalista w Biurze CePT

barbara.jasinska@wum.edu.pl
+48 22 57 20 439

Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider konsorcjum

Joanna Orzechowska
Specjalista w Biurze CePT -  pracownik merytoryczny

joanna.orzechowska@wum.edu.pl
+48 22 57 20 205

 

Uniwersytet Warszawski - konsorcjant

 

Instytut Wysokich Ciśnień - konsorcjant