CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII CePT II

Aktualności

Projekt CePT II

Warszawski Uniwersytet Medyczny zrealizował część Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II, obejmującą utworzenie Laboratorium CePT II w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej WUM, którego Kierownikiem jest Pani prof. dr hab. Magdalena Kucia. Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszą na świecie infrastrukturę naukowo badawczą, w szczególności: PCR w czasie rzeczywistym Mikroskop odwrócony Automatyczny system izolowania pojedynczej komórki […]

Trwa procedura uruchomienia środków z dotacji celowej na zakup aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego w części niegospodarczej dla projektu.

Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW poinformował, że Minister w dn. 21.11.2018 roku udzielił zgody na przyznanie dofinasowania wkładu własnego w części niegospodarczej projektu, w kwocie do 5 140 137,79 zł. Obecnie została uruchomiona procedura wnioskowania o uzyskanie ww. dofinansowania.