Aktualności

Zarządzanie Infrastrukturą B+R: Konsorcjanci CePT ukończyli szkolenie z ekspertem

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjanci CEPT wzięli udział w szkoleniu zatytułowanym „Profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R – case study wybranych projektów CePT”. Szkolenie poprowadził dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. Szkolenie skupiało się na kluczowych aspektach zarządzania infrastrukturą badawczo-rozwojową, przygotowując uczestników do efektywnego wykorzystania zasobów i komercjalizacji wyników badań.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zgłębiali tajniki analizy regulacji dotyczących wykorzystania infrastruktury badawczej. Omówiono, jakie są wymagania prawne i regulacje dotyczące udostępniania laboratoriów badawczych oraz ochrony własności intelektualnej. Uczestnicy zapoznali się również z procesem wprowadzania produktów, w tym medycznych, na rynek oraz omówiono różne rodzaje umów badawczych i licencyjnych, kluczowych dla prowadzenia działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach.

Drugi dzień szkolenia koncentrował się na praktycznych aspektach zarządzania infrastrukturą badawczo-rozwojową przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Uczestnicy zdobyli umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania aparaturą medyczną oraz technicznym sprzętem badawczym. Omówiono także metody ewidencji i raportowania zarządzania infrastrukturą oraz zapewnienia spójności systemu i pełnej historii eksploatacji.

Szkolenie było niezwykle wartościowe i dostarczyło uczestnikom wielu cennych informacji oraz praktycznych narzędzi, które z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego zarządzania infrastrukturą B+R oraz efektywnego transferu technologii do przemysłu. Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju i sukcesów naszych jednostek badawczo-rozwojowych.