UW/04/PROTEO/3

Nazwa Centrum:

Nazwa aparatury: 

Rozbudowa systemu do analizy proteomicznej ( pompy próżni wstępnej do spektrometru masowego , źródło jonów ,źródło wody super czystej , zbiornik na ciekły azot, system klimatyzacji , lampy bakteriobójcze z programatorem , sprzęt komputerowy , drukarka do analizy i przetwarzania danych proteomicznych